Dela sidan på sociala medier

Integrationsservice

Arbetsmarknadsenhetens Integrationsservice ansvarar för mottagande av nyanlända vuxna och familjer med uppehållstillstånd. En person som har fått uppehållstillstånd har rätt att bo och arbeta i Sverige. Personen är folkbokförd och omfattas av vårt lands rättigheter och skyldigheter.

Bräcke kommun ansvarar för:

  • mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • stöd och information under den första tiden
  • undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • samhällsorientering
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser inom det sociala området
  • försörjningsstöd vid vissa situationer
  • integrationsfrämjande insatser i samarbete med relevanta aktörer

Personalen vid AME arbetar aktivt för att ge nyanlända goda förutsättningar till integration. Vi samarbetar även med andra parter för att öka möjligheten till sysselsättning och egen försörjning.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering. Arbetsförmedlingen ansvarar för att upprätta en etableringsplan för vuxna och beslutar om ersättning för enskilda individer.

Sidan publicerad 2020-11-10 av Kajsa Tingsborg