Dela sidan på sociala medier

Kontaktperson

Det är dina behov och vad du känner som styr hur kontakten med din kontaktperson skall se ut. Det kan innebära att din kontaktpersons uppdrag till exempel blir att lyssna, finnas tillgänglig, vara en förebild och/eller hjälpa dig i personliga angelägenheter.

Det vanliga är att du träffar din kontaktperson en gång i veckan, tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet. Kontaktpersonen har tystnadsplikt. Det innebär att hen inte får berätta om dig för andra personer.

Kontaktpersonen är en frivillig insats enligt Social­tjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänstlagen är en ramlag. Det innebär att alla har rätt att ansökan om kontaktperson via denna lag. Har man beviljats kontaktperson via Socialtjänstlagen är det en tidsbegränsad insats. Det innebär att beslutet följs upp och omprövas med jämna mellanrum.

Så ansöker du om stöd

Du kan ansöka om insatsen genom kommunens e-tjänst under "Relaterad information" nedan eller genom att ringa, skicka e-post eller brev, kontaktuppgifter hittar du nedan.

Sidan publicerad 2024-06-25 av Mariell Sidén