Dela sidan på sociala medier

Personligt ombud

Personligt ombud är ett frivilligt stöd som vänder sig till dig med långvarig psykisk ohälsa som är 18 år eller äldre.

Personligt ombud finns i många kommuner i Sverige och verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Personliga ombud arbetar på den enskildes uppdrag och är fristående från myndigheter och vårdgivare.

Bra att känna till:

  • Personligt ombud är kostnadsfritt
  • Vi har tystnadsplikt
  • Vi arbetar inte med personer som är aktiva i missbruk
  • Insatsen är tidsbegränsad
  • Personligt ombud är en möjlighet - ingen rättighet.

Hur ansöker jag om ett personlig ombud?

Du ansöker genom att fylla i dina uppgifter på baksidan av denna folder:

Skriv ut, fyll i alla fält, skriv under och skicka den till adressen som du hittar på foldern. Beskriv din situation och vad du behöver hjälp med så utförligt som möjligt.

Någon du känner kan också hjälpa dig att göra en ansökan. Huvudsaken är att du som vill ha Personligt ombud uttrycker det som din egen önskan. Du får en skriftlig bekräftelse på att din ansökan har kommit in.

Vem får ett personligt ombud?

Vi bedömer om Personligt ombud är rätt insats utifrån varje enskild människas situation. Tillsammans kartlägger vi dina behov, rättigheter och skyldigheter. Insatsen bygger på din delaktighet och vilja till förändring.

Hur arbetar ett personligt ombud?

När du har fått ett personlig ombud tar han eller hon kontakt med dig. Ni träffas på en plats som du bestämmer så att ni får lära känna varandra.

Efter det gör ni en planering tillsammans, efter dina önskemål och ditt behov av stöd. Ni arbetar sedan tillsammans utifrån planeringen så att du ska få bästa tänkbara livssituation.

Att ha ett personligt ombud är ett tidsbegränsat stöd. Med jämna mellanrum prövas ditt behov.

Sidan publicerad 2023-06-01 av Stina Hylén