Dela sidan på sociala medier

KRISSTÖD

Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer

Målet är att:

  • ge psykologisk och social "första hjälp" vid olyckor
  • vid behov ge stöd en kort tid efteråt
  • vid behov förmedla fortsatt stöd
  • på detta sätt förebygga psykisk ohälsa på sikt

Kommunens socialtjänst är samordnare för ledningsgruppen av krisstöd. Därutöver ingår representanter från kommunens stab och vård- och socialavdelningen, samt representanter från regionen och Svenska kyrkan.

Det är polisen och/eller räddningstjänsten som kallar in krisstöd vid behov, kommunens krisledningsgrupp kan också aktivera krisstöd vid behov.

Sidan publicerad 2024-03-26 av Kajsa Tingsborg