Dela sidan på sociala medier

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanligt och kan drabba alla. Vid lindrigare besvär kan det räcka med att prata med någon för att det ska kännas lättare, men ibland krävs mer. Att få råd, stöd och hjälp vid behov är viktigt för den som lever med psykisk ohälsa.

Öppenvården vuxen

Öppenvården Vuxen i Bräcke riktar sig till dig med psykisk funktionsnedsättning och eller självupplevd psykisk ohälsa. Tillfällig insats kan ges för dig som behöver stöd, information och rådgivning. Målsättning är att utveckla dina egna möjligheter att leva ett självständigt liv.

Du är välkommen att kontakta socialtjänsten eller öppenvården för mer information.

Om du är orolig för någon

Om du känner oro för anhörig eller vän som lider av psykisk ohälsa har du som enskild möjlighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du har även rätt att vara anonym, se kontaktuppgifter nedan.

Det innebär att socialtjänsten tar emot din oro och söker upp den person oron avser. Socialtjänsten kommer då att kontakta den enskilde. I vissa fall kan den person som oron avser lämna samtycke att socialtjänsten får ta kontakt med anmälare för att berätta om vilka åtgärder som tagits.

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren Bräcke kommun

Sidan publicerad 2021-08-24 av Kajsa Tingsborg