Dela sidan på sociala medier

Öppenvården vuxen

Öppenvården Vuxen i Bräcke riktar sig till dig med psykisk funktionsnedsättning och eller självupplevd psykisk ohälsa, samt riskbruk och missbruk av alkhol, droger och spel. Tillfällig insats kan ges för dig som behöver stöd, information och rådgivning. Målsättning är att utveckla dina egna möjligheter att leva ett självständigt liv.

Här kan du läsa mer om riskbruk och missbruk

Psykisk ohälsa är vanligt och kan drabba alla. Vid lindrigare besvär kan det räcka med att prata med någon för att det ska kännas lättare, men ibland krävs mer. Att få råd, stöd och hjälp vid behov är viktigt för den som lever med psykisk ohälsa.

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren Bräcke kommun

Om du är orolig för någon

Om du känner oro för anhörig eller vän som lider av psykisk ohälsa har du som enskild möjlighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du har även rätt att vara anonym, se kontaktuppgifter nedan.

Det innebär att socialtjänsten tar emot din oro och söker upp den person oron avser. Socialtjänsten kommer då att kontakta den enskilde. I vissa fall kan den person som oron avser lämna samtycke att socialtjänsten får ta kontakt med anmälare för att berätta om vilka åtgärder som tagits.

Vilket stöd kan jag få

Är du i behov av stöd för ditt riskbruk eller missbruk? Bräcke kommuns Öppenvård för Vuxna erbjuder insatser för medborgare i kommunen.

Motiverande samtal

Motiverande samtalets mål och syfte är att stödja och vägleda till nykterhet och/eller drogfrihet. Vi samtalar kring ditt missbruk och vilka fallgropar och möjligheter du har. Insatsen kan ges utan biståndsbeslut från socialsekreterare och består av tio samtal. Om du är intresserad av Motiverande samtal går det bra att kontakta behandlare på öppenvården.

Följande insatser ges med beslut från socialsekreterare. Kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

CRA

Manualbaserad behandling vid beroende. Syftet är att utforska dina fallgropar, öka medvetenheten och förståelsen för vilka verktyg du behöver, för att undvika återfall. Målet är att öka dina möjligheter till fortsatt nykterhet och drogfrihet. Behandlingen kan ges individuell eller i grupp.

A-CRA

CRA för ungdomar med fokus på ungdomens behov, styrkor och svårigheter varefter färdigheter som syftar till upprätthållande av nykterhet och drogfrihet tränas.

Tolvstegsbehandling

Behandling som är inriktad på stegarbete enligt Minnesotamodellen som bygger på AA och NA:s tolvstegsprogram. Behandlingen ger stöd till att nå ett nyktert och drogfritt liv. I behandlingen ingår de första tre stegen. Steg 1 är för att bryta förnekelse. Steg 2 för att tro på någonting annat, be om hjälp och att börja få ett förstånd. Steg 3 för att börja göra annorlunda, att börja få tillit till sig själv och andra igen.

Återfallsprevention

En manualbaserad behandlingsform på 8-10 träffar där behandlaren ger handledning och stöd i att förminska återfall. Fokus i behandlingen är att identifiera och undvika risker för återfall, väcka en uppmärksamhet av konsekvenser samt hitta andra alternativ. Insatsen kan ske både i grupp och individuellt.

Craft

CRAFT erbjuds till anhöriga som har en närstående med beroendeproblem. Metoden ska ge möjlighet till en förbättring av den anhöriges välmående både känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt. Anhöriga får med sig strategier för att få en bättre kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp. Metoden har visat sig särskilt effektiv för föräldrar till personer med beroendeproblem.

Är du orolig över ditt spelande?

Är du en person som är orolig över ditt spelande? Finns det anhöriga som är oroliga för ditt spelande? Hjälp finns att få av socialtjänsten.

Råd och stöd för spelmissbruk med syfte att kartlägga och träna färdigheter för att på så vis få till en förändring av spelvanor samt förebygga återfall.

Kontakt tas med socialtjänsten för mer information om vilka insatser som kan ges.

Till Spelfriheten

Manualbaserad insats som ges individuellt eller i grupp vid spelberoende. Insatsen innehåller 12 träffar där arbetet utgår från kognitiv beteendeterapi. Stöd ges genom att kartlägga och identifiera risker, träna upp färdigheter och ge verktyg för att stå emot spelande.

Här kan du läsa mer om kommunens sida om spelberoende

 

Sidan publicerad 2024-03-06 av Mariell Sidén