Dela sidan på sociala medier

Insatser

Är du i behov av stöd för ditt riskbruk eller missbruk? Bräcke kommuns Öppenvård för Vuxna erbjuder insatser för medborgare i kommunen.

Motiverande samtal

Motiverande samtalets mål och syfte är att stödja och vägleda till nykterhet och/eller drogfrihet. Vi samtalar kring ditt missbruk och vilka fallgropar och möjligheter du har. Insatsen kan ges utan biståndsbeslut från socialsekreterare och består av sex samtal. Om du är intresserad av Motiverande samtal går det bra att kontakta behandlare på öppenvården.

Följande insatser ges med beslut från socialsekreterare. Kontaktuppgifter finner du längst ned på sidan.

CRA

Manualbaserad behandling vid beroende. Syftet är att utforska dina fallgropar, öka medvetenheten och förståelsen för vilka verktyg du behöver, för att undvika återfall. Målet är att öka dina möjlig heter till fortsatt nykterhet och drogfrihet. Behandlingen kan ges individuell eller i grupp.

A-CRA

CRA för ungdomar med fokus på ungdomens behov, styrkor och svårigheter varefter färdigheter som syftar till upprätthållande av nykterhet och drogfrihet tränas.

Tolvstegsbehandling

Behandling som är inriktad på stegarbete enligt Minnesotamodellen som bygger på AA och NA:s tolvstegsprogram. Behandlingen ger stöd till att nå ett nyktert och drogfritt liv. I behandlingen ingår de första tre stegen. Steg 1 är för att bryta förnekelse. Steg 2 för att tro på någonting annat, be om hjälp och att börja få ett förstånd. Steg 3 för att börja göra annorlunda, att börja få tillit till sig själv och andra igen.

Återfallsprevention

En manualbaserad behandlingsform på 8-10 träffar där behandlaren ger handledning och stöd i att förminska återfall. Fokus i behandlingen är att identifiera och undvika risker för återfall, väcka en uppmärksamhet av konsekvenser samt hitta andra alternativ. Insatsen kan ske både i grupp och individuellt.

Sidan publicerad 2021-04-30 av Caroline Lindström