Dela sidan på sociala medier

Bräcke skolområde

Skoltider

Åk F-3

8.00-14.00

Åk 4-6

8.00-14.15

Åk 7-9

7.55-14.15

Bräcke skola

I Bräcke skola ingår förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1- 9. Klasserna är indelade i lågstadium (1-3) mellanstadium (4-6) och högstadium (7-9).

Skolan är belägen centralt i Bräcke och har även närhet till skolskogen, ishall och badhus. Skolskogen utnyttjas flitigt av skolan och fritidshemmet. Där finns även elljusspår och vindskydd.

Inte långt från skolan finns även Revsundssjön med fina badstränder och fiskemöjligheter.

På vår skola ska varje elev och vuxen regelbundet ges tillfälle att reflektera över sitt eget lärande. I varje arbetslag sätter vi mål tillsammans med eleverna.

Elevinflytande

På fritidshemmet och i förskoleklassen har vi regelbundna Stormöten, från åk 1-9 har vi klassråd. I åk 3-9 finns elevråd, med valda representanter från varje klass, samt ansvariga lärare. I åk 7-9 finns även elevskyddsombud.

Vårdnadshavarinflytande

I varje klass finns vårdnadshavarrepresentater. Dessa företräder klassen och organiserar olika evenemang. Det finns för närvarande ingen aktiv "föräldraförening" på vår skola.

Elevutveckling

Infomentor är det dokumentationsprogram vi använder för alla elevers individuella studieplaner, åtgärdsprogram och närvaroregistreringar. Utvecklingssamtal erbjuder vi minst en gång per år. I samtalet upprättas eller revideras elevens mål i IUP (individuella studieplanen) i samråd med vårdnadshavare.

Mål & Visioner ur vår skolas vision...

Vi strävar efter en skola där samvaron präglas av mänsklig värme och demokratins värderingar.

Det ska vara en plats dit vi gärna går och där vi bemöter varandra med förståelse och respekt. Vi är alla med och arbetar för att nå skolans mål. Vår skola ska vara en plats där alla, både unga och vuxna, utvecklas efter egna förutsättningar.


Bräcke skola årskurs F till 6

Vi arbetar för en glad och härlig skola där alla ska bli sedda. Bräcke skola ligger i centrala samhället. Vi har nära till skogen och Revsundssjön. På skolan finns idrottsanläggning, bibliotek, filmsal och aula.

Vintertid finns under rasterna möjlighet att åka madrass, spela bandy ute mm. Vi har nära till fina skidspår, ishall och grillplats. Under vår och höst kan man spela fotboll på fotbollsplanen, spela fotboll i ”ruta” och spela landhockey. Vi har gungor, sandlådor, klättervägg, basketkorgar och linbana på skolgården. Med andra ord är här full aktivitet på rasterna.

Förskoleklass

Förskoleklassens verksamhet fungerar som en bro mellan förskola och skola. Tanken är att eleverna ska få lära känna skolans värld genom lek och egen lust, de får växa in i skolan Genom framförallt lek så arbetar vi för att få en trygg grupp av elever, som sedan ska gå vidare i skolans värld. Eleverna ska få de verktyg som de behöver för att klara både kunskapsinlärning samt sociala situationer. Vi tycker det är viktigt att ge ett stort utrymme till barnens eget inflytande och delaktighet och självklart rätten att påverka sitt eget lärande.

Eleverna i förskoleklassen går måndag-torsdag kl. 8.00-14.00, efter det har eleverna tillgång till fritidshemmet Zwampen.

Lågstadiet

På lågstadiet jobbar vi tillsammans med fritidshemmet Zvampen i olika teman. Vi har även gemensamma friluftsdagar och pysseldagar över klassgränserna.

Mellanstadiet

På mellanstadiet har vi förutom lektioner en del gemensamma aktiviteter så som friidrottsdag, Nobelfirande, friluftsdagar, Tårtjogg, Fältstafett och Danskväll

Fritidshemmet Zwampen

Fritidshemmet Zwampen finns i nära anslutning till till låg och mellanstadiet på Bräcke skola. Vi delar våra lokaler med förskoleklassen. Fritidshemmet erbjuder pedagogisk verksamhet före och efter skoltid samt lov. Aktiviteterna planeras utifrån våra elevers önskemål samt läroplanens mål och riktlinjer. Våra öppettider är 06.00-17.30. Frukost serveras fram till kl. 07.30 samt mellanmål kl. 14.00.

Bräcke skola årskurs 7-9

Högstadiet har sina lokaler i Folkets Hus. Högstadiets lokaler är centralt belägna vilket gör att eleverna är nära viktiga delar i samhället. Skolan är utrustad med trådlöst nätverk, datasal, bärbara lånedatorer och projektorer. Skolan har tillgång till en modern biosalong med HD-kvalitet och bioljud.

Varje vecka erbjuds studiestöd på eftermiddagarna, onsdag och torsdag till de elever som vill. På högstadiet finns elevkafeteria som vi elever och personal driver tillsammans. Vi bakar själva både nyttigt och gott till vår kafeteria och säljer drycker som t.ex. juice, kaffe och te.

Elevhälsa

Elevhälsomottagningen finns på skolan.

Skolsköterskan har öppen mottagning tisdagar mellan 9-11:30.

Skolkurator finns på skolan tisdagar och fredagar.

Skolpsykolog och skolläkare finns i lokalerna vid bokade mottagningar.

Skollogoped och socialpedagog hittar du i gamla lågstadiets hus

På skolan finns elevhälsoteam som i samråd med vårdnadshavare, kan ge pedagogiskt stöd och upprätta åtgärder för elever. Elevhälsoteamet leds av rektor.

Skolans arbete för likabehandling mot diskriminering och kränkande handlingar. Skolans plan utvärderas av elever, personal och vårdnadshavare varje termin för att hållas aktuell.

Sidan publicerad 2024-06-25 av Ulla Lemon