Dela sidan på sociala medier

Bräcke skolområde

Skoltider
Åk F-3

8.05-14.00


Åk 4-6

8.05-14.15


Åk 7-9

8.05-14.15


Bräcke skola

I Bräcke skola ingår förskoleklass, fritidshem och  årskurserna 1- 9. Klasserna är indelade i lågstadium (1-3) mellanstadium (4-6) och högstadium (7-9).

Skolan är belägen centralt i Bräcke och har även närhet till skolskogen, ishall och badhus. Skolskogen utnyttjas flitigt av skolan och fritidshemmet. Där finns även elljusspår och vindskydd.

Inte långt från skolan finns även Revsundssjön med fina badstränder och fiskemöjligheter.

På vår skola skall varje elev och vuxen regelbundet ges tillfälle att reflektera över sitt eget lärande. I varje arbetslag sätter vi mål tillsammans med eleverna.

Elevinflytande

På fritidshemmet och i förskoleklassen har vi regelbundna Stormöten, från åk 1-9 har vi klassråd. I åk 3-9 finns elevråd, med valda representanter från varje klass, samt ansvariga lärare. I åk 7-9 finns även elevskyddsombud.

Vårdnadshavarinflytande

I varje klass finns vårdnadshavarrepresentater. Dessa företräder klassen och organiserar olika evenemang. Det finns för närvarande ingen aktiv "föräldraförening" på vår skola.

Elevutveckling

Infomentor är det dokumentationsprogram vi använder för alla elevers individuella studieplaner, åtgärdsprogram och närvaroregistreringar. Utvecklingssamtal erbjuder vi minst en gång per år. I samtalet  upprättas eller revideras elevens mål i  IUP (individuella studieplanen) i samråd med vårdnadshavare.

Sidan publicerad 2021-05-17 av Anna Jensén Salomonsson