Bräcke kommun


  • Öppettider 5 och 6 juni

    Kommunhusets reception och kommunens växel har öppet kl 08-12 på måndag 5 juni. Tisdag 6 juni har bå...

  • Naturvistelse för hälsan

    Sedan drygt ett år har ett utvecklingsarbete pågått mellan Bräcke kommun, Folkhälsoenheten Region Jä...