Dela sidan på sociala medier

Författningssamling

Barn och utbildning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Barn- och ungdomsplan 2012-2015.pdf 157.4 kB 2011-12-08 10.27
Allmänna bestämmelser för barnomsorg.pdf 52.7 kB 2017-12-13 10.44
Inackorderingstillägg Jämtlands gymnasium - regler 2017-2018.pdf 44.8 kB 2017-12-13 10.44
Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg.pdf 314.4 kB 2017-12-13 10.44
Alkohol och drogpolicy grundskolor.pdf 64.4 kB 2010-02-10 13.30
Maxtaxa barnomsorgsverksamhet 2018.pdf 112.7 kB 2018-01-12 10.30

Kultur och fritid

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kulturpolicy för Jämtlands lan.pdf 763.5 kB 2010-06-18 10.40
Biblioteksplan 2017-2020.pdf 406 kB 2016-12-19 14.25
Program för bidrag till föreningslivet i Bräcke kommun KF §127 2017.pdf 529.9 kB 2018-09-27 15.38

Stöd och omsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Varuhemsändning - policy och rutiner.pdf 800.7 kB 2014-07-10 11.57
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - riktlinjer för insatser.pdf 1.2 MB 2010-06-18 10.52
Hemvård - avgifter.pdf 28.1 kB 2016-03-07 13.11
Färdtjänst - ansökan region JH.pdf 328.9 kB 2017-12-13 12.42
Handlingsplan mot våld i nära relationer.pdf 327.8 kB 2014-03-19 07.18

Bygga och bo

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf 207.6 kB 2018-02-23 11.29
Informationbrev till fastighetsägare om vatten.pdf 61.5 kB 2012-06-18 07.28
Renhållningstaxa.pdf 451.7 kB 2018-04-27 08.51
Avfallsplan.pdf 1.1 MB 2017-05-29 08.04
Sotningstaxa 2016.pdf 97.1 kB 2016-07-13 13.07
Plan- och bygglovstaxa.pdf 701.9 kB 2015-08-12 09.28
Tomtpriser.pdf 6.7 kB 2009-10-28 12.02
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun.pdf 534.4 kB 2016-12-19 14.26
Bidrag till enskilda vägar - bestämmelser.pdf 51 kB 2013-06-13 15.12
Bidrag till gatlysföreningar - bestämmelser.pdf 24.6 kB 2013-06-13 15.12
Bidrag enskild utfartsväg - bestämmelser.pdf 21.6 kB 2013-06-13 15.12
Stormskador - riktlinjer.pdf 269.6 kB 2016-06-13 07.15
Uppdragsverksamhet inom bygg- och miljö - taxa.pdf 203.6 kB 2016-12-01 10.18

Miljö och hälsoskydd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Livsmedelskontroll enl livsmedelslagen - taxa.pdf 33.4 kB 2017-12-13 12.51
Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - taxa.pdf 1.6 MB 2016-12-01 10.16
Offentlig kontroll av animaliska biprodukter - taxa.pdf 287.2 kB 2016-12-01 10.17
Tillsyn och kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel - taxa.pdf 295.2 kB 2016-12-01 10.19
Lokala hälsoskyddsföreskrifter.pdf 64.8 kB 2012-12-11 15.34

Företagande och utveckling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan för kommersiell service i Bräcke kommun 2016-2020.pdf 496.3 kB 2016-04-15 13.14
Akohollagen avgifter serveringstillstand.pdf 29.9 kB 2009-10-28 12.00
Riktlinjer Bracke.pdf 175.2 kB 2011-10-20 14.14
Overgripande miljomal.pdf 10.3 kB 2009-10-28 12.05

Översiktsplan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Granskningsyttrande lis-plan länsstyrelse.pdf 358.7 kB 2017-12-07 15.57
LIS beskrivning 120619 kf§43_2012.pdf 6.1 MB 2017-12-07 15.57

Övergripande styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordningsstadga.pdf 8.5 kB 2011-06-28 09.20
Kopiering av allmänna handlingar - avgifter.pdf 255.7 kB 2016-04-15 14.46
IT-policy.pdf 200.2 kB 2016-06-13 07.13
Kommunikationspolicy.pdf 315.2 kB 2016-03-02 14.18
Kriskommunikationsplan.pdf 92.6 kB 2014-12-16 09.36
Medarbetarpolicy.pdf 199 kB 2016-03-03 11.55
Arbetsmiljöpolicy.pdf 130.9 kB 2016-04-15 13.13
Jämställdhetsplan 2016.pdf 390 kB 2016-04-15 13.12
Farliga förmåner anställda och förtroendevalda - policy.pdf 307 kB 2015-10-26 12.42
Rehabiliteringspolicy.pdf 404.7 kB 2013-04-11 08.34
Friskvårdspolicy.pdf 532.5 kB 2015-12-21 13.36
Folkhälsopolicy.pdf 336.8 kB 2011-06-17 10.26
Ersättning till förtroendevalda i Bräcke kommun.pdf 344.3 kB 2016-02-02 11.01
Samverkansplan kommun och polis - Ökad trygghet.PDF 522 kB 2013-06-27 11.19
Investeringspolicy.pdf 383.7 kB 2015-12-21 13.36
Miljöpolicy.pdf 176.2 kB 2010-12-17 08.51
Agenda 21 Handlingsprogram.pdf 196.6 kB 2009-10-28 12.03
Utvecklingsplan.pdf 719 kB 2009-10-28 12.06

Arbetsordningar och reglementen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkivreglemente.pdf 188.5 kB 2016-03-03 09.06
Gemensam överförmyndarnämnds reglemente.pdf 465.2 kB 2016-03-03 10.00
Reglemente för bygg- och miljönämnden.pdf 124.1 kB 2018-04-27 08.38
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf 497.6 kB 2018-04-27 08.39
Krisledningsnämndens reglemente.pdf 17.1 kB 2016-03-03 09.51
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente.pdf 452.4 kB 2016-03-03 09.54
Revisionsreglemente.pdf 17.7 kB 2011-08-23 13.32
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 512.8 kB 2016-06-13 07.17
Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar.pdf 220 kB 2016-10-28 12.10
Regler för kommunalt partistöd Bräcke kommun.pdf 295.1 kB 2015-11-16 14.55
Sidan publicerad 2018-04-27 av Malin Johansson