Dela sidan på sociala medier

Kort om Kultur och fritid

Målet för kultur- och fritidsarbetet är en meningsfull fritid för alla medborgare i Bräcke kommun. Samhället ska genomsyras av de aktiviteter som sammantaget utgör ett gott liv; konst, kunskap, motion, friluftsupplevelser och möten människor emellan.

I Bräcke kommun finns tre bibliotek (i Bräcke, Gällö och Kälarne), fyra ungdomsgårdar (i Bräcke, Gällö, Kälarne och Pilgrimstad), avgiftsfri kulturskola med verksamhet i hela kommunen, ett antal olika fritidsanläggningar och vi jobbar tillsammans med många olika typer av föreningar.

Alla idrotts- och motionsmiljöer bärs av kommunen och föreningslivet i samverkan. Här finns ishall, ridhus, slalombackar, sporthallar, simhallar, fotbollsplaner, skoterspår, elljusspår och skidspår fördelade över hela kommunen.

Kultur och fritid ansvarar för den övergripande kontakten med föreningslivet och handlägger de flesta av de kommunala bidrag som föreningarna kan söka. Aktuell information om möjligheter till verksamhetsutveckling finns hos kulturchefen.

Filmen Kulturliv i Bräcke kommun

Inför konferensen "Kultur kan göra skillnad" som Bräcke kommun genomförde tillsammans med riksorganisationen Hela Sverige ska leva 2013, tog den lokala filmaren Ruben Heijloo fram en inspirationsfilm med olika kulturaktörer i Bräcke kommun. Musiken är skriven och framförd av musikläraren Johan Persson, och i filmen syns slöjdare i olika åldrar, teatergrupper, besökare på biblioteket, körsångare, elever i kulturskolan med mera. Den har några år på nacken, men är fortfarande en fin bild av alla olika delar som utgör kulturen i Bräcke kommun.

Sidan publicerad 2023-05-11 av Anna Lundström