Dela sidan på sociala medier

Tillgänglighetsredogörelse

Bräcke kommun står bakom webbplatsen www.bracke.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Bräcke kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om Innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.bracke.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Kontakta oss genom att skicka e-post till kommunikation@bracke.se eller genom att använda kontaktformuläret:

Du kan alltid kontakta oss med allmänna frågor om kommunen på följande sätt:

 • Ring växeln på telefonnummer 0693-161 00 och beskriv din fråga så hjälper de dig vidare till den person som kan svara.
 • Skicka e-post till bracke@bracke.se och beskriv din fråga så får du hjälp att komma vidare.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss på adressen kommunikation@bracke.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Brister i tillgänglighet beskrivs i avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Exempel på funktioner som behövs för bättre tillgänglighet:

 • Funktion för att hoppa direkt till meny/innehåll
 • Focus visible (bättre tangentbordsnavigering)

Exempel på åtgärder som behövs för bättre tillgänglighet:

 • Förbättring av landmarks
 • Bättre uppmärkning av ikoner
 • Dölj sökens etikett
 • Stäng av referrer-headers (integritetshöjande)
 • I puffar med text till bild ska bara texten länkas, inte bilden, och hela ytan ska länkas med JavaScript
 • Sätt en alternativ-text på alla innehållsbärande bilder
 • Gör alla länkar beskrivande
 • Tillgängliggör pdf:er
 • Gör om bildkarusellens automatiska rullning

Plan för åtgärder på kort sikt

Åtgärder som ska vidtas inom 1-2 månader i syfte att uppnå lagkraven är följande:

 • Bildkarusellen på startsidan ersätts med fasta puffar
 • Focus visible – bättre navigering med tangentbordet på sidan
 • Beskrivande länkar på hela webbplatsen
 • Alternativ-texter på samtliga innehållsbärande bilder

Plan för åtgärder på lång sikt

Anledningen till att vi inte åtgärdar alla tillgänglighetsbrister innan 23 september 2020, då lagen börjar gälla skarpt, är att vi har en begränsad budget för webbarbete. När det gäller tillgängliga pdf:er har den utbildning vi behöver internt kring det blivit uppskjuten på grund av coronapandemin.

Vi är en liten kommun med ansträngd ekonomi och behöver prioritera medlen hårt för att kunna leverera service till våra kommuninvånare. Vi fäster stor vikt vid att det ska vara lätt att hitta rätt information på bracke.se och jobbar ständigt med att förbättra webbplatsen såväl vad gäller tillgänglighet som klarspråk och andra aspekter. Ambition är att vi ska ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2021-2022 beroende på vad budgeten tillåter.

Motivering till åtgärder som undantagits

När det gäller dokument publicerade innan 23:e september 2018 måste de enbart tillgänglighetsanpassas om de fortfarande behövs för ”aktiva administrativa förfaranden”, enligt de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor (webbriktlinjer.se).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ett exempel kan vara en blankett från 2016 som fortfarande ska användas för att ansöka om bygglov. Vi kommer mot bakgrund av det här inte tillgänglighetsanpassat exempelvis protokoll publicerade innan 23 september 2018.

När det gäller rörlig bild har vi inte åtgärdat alla tillgänglighetsbrister men inte heller tagit bort de videor som inte är tillgängliga. Det eftersom vi anser att det finns ett intresse för allmänheten att de finns kvar på webbplatsen. För att även personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig innehållet har vi lagt in en alternativ presentation i text istället, i enlighet med WCAG-kriteriet 1.2.1.länk till annan webbplats

Oskäligt betungande anpassning

Mot bakgrund av det som redogjorts under rubriken Plan för åtgärder på lång sikt åberopar Bräcke kommun undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för det innehåll som listas under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs i punkterna nedan är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Direktsädningar av kommunfullmäktige i webb-tv och radio
 • Kartor som inte är avsedda för navigering
 • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Bräcke kommun

Hur vi testar webbplatsen

Vi genomför interna stickprov på webbplatsen med hjälp av checklistor. Senaste granskningen gjordes den 21 juli 2020 med hjälp av en checklista från Limepark.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I granskningen upptäcktes bland annat att sidorna fungerar även med javascript avstängt vilket är bra ur tillgänglighetssynpunkt. Därtill upptäcktes att tangentbordsnavigeringen behöver förbättras. Vi installerade också ett tillägg i webbläsaren som möjliggör automatiska tester av tillgängligheten på enskilda sidor.

Webbplatsen publicerades i sin nuvarande form den 28 september 2009.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 21 juli 2020.

Sidan publicerad 2020-07-30 av Stina Hylén