Dela sidan på sociala medier

Tillgänglighetsredogörelse

Bräcke kommun står bakom webbplatsen www.bracke.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Bräcke kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tilllgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Brister i tillgänglighet beskrivs under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt och under rubriken Motivering till åtgärder som undantagits.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.bracke.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Kontakta oss genom att skicka e-post till kommunikation@bracke.se eller genom att använda kontaktformuläret:

Du kan alltid kontakta oss med allmänna frågor om kommunen på följande sätt:

  • Ring växeln på telefonnummer 0693-161 00 och beskriv din fråga så hjälper de dig vidare till den person som kan svara.
  • Skicka e-post till bracke@bracke.se och beskriv din fråga så får du hjälp att komma vidare.

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss på adressen kommunikation@bracke.se så att vi får veta att problemet finns.

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

  Innehåll som inte är tillgängligt

  Exempel på åtgärder som behövs för bättre tillgänglighet på bracke.se:

  • Tillgängliggör PDF:er
  • Sätt en alternativ-text på alla innehållsbärande bilder
  • Gör alla länkar beskrivande
  • Se över tabellrubriker och kolumnrubriker
  • Bättre uppmärkning av ikoner
  • Dölj sökens etikett
  • Separera innnehåll från presentation - stilmallar ska inte användas för att generera väsenligt innehåll
  • Dölj inte ledtexter (LABEL)
  • Åtgärda fel i CSS-kod som kan förhindra att den tolkas korrekt
  • Bygga till möjlighet att hoppa direkt till meny/innehåll för att underlätta tangentbordsnavigering.
  • Åtgärda kontrastproblem för att nå nivå AA
  • Bygga om så att inget innehåll ligger utanför landmarks, för bättre dokumentstruktur/semantik.
  • Bygga till grundläggande landmark (main), för bättre dokumentstruktur/semantik.
  • Åtgärda så att nav-element är unika och ta bort attributet där det ej behövs.
  • Lägga till alt-text på “Synpunkter”-knappen.
  • Förbättra etikett på sökruta.
  • Lägga till tillgänglig text till knappar i undermenyn.
  • Validering av HTML Kontrollera HTML-koden mot W3C.
  • Lägga till security.txt.
  • Aktivera sitemaps.

  Plan för åtgärder på kort sikt

  Åtgärder som ska vidtas inom 1-2 månader i syfte att uppnå lagkraven är följande:

  • Beskrivande länkar på hela webbplatsen
  • Alternativ-texter på samtliga innehållsbärande bilder
  • Se över formateringen av rubriker och text
  • Se över missbruk av radbrytningar
  • Se över att språket är enkelt på alla sidor

  Plan för åtgärder på lång sikt

  Vi har under det senaste åren arbetat mycket för att förbättra tillgängligheten på www.bracke.se. Först och främst har alla redaktörer som publicerar på webbplatsen genomgått utbildning kring webbtillgänglinghet. Vi har också genomfört tekniska åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten. Bland annat visuellt fokus (bättre navigering med tangentbordet) och ny pufflösning på startsidan som ersatt den tidigare bildkarusellen.

  Anledningen till att vi inte åtgärdat alla tillgänglighetsbrister på bracke.se innan 23 september 2020, då lagen började gälla skarpt, är att vi har en begränsad budget för webbarbete.

  När det gäller tillgängliga PDF:er blev den externa utbildning vi behövt kring det uppskjuten på grund av coronapandemin och kunde genomföras först i september 2020. Anställda i organisation genomgick en intern utbildning kring tillgängliga dokument i januari 2021. I samband med utbildningarna kring tillgängliga dokument har vi bestämt att alla PDF:er som vi hädanefter publicerar ska vara tillgängliga. Att i efterhand tillgängligöra gamla PDF:er är ett alldeles för omfattande arbete som inte är motiverat med tanke på hur lite de gamla PDF:erna används.

  Vi är en liten kommun med ansträngd ekonomi och behöver prioritera medlen hårt för att kunna leverera service till våra kommuninvånare. Vi fäster stor vikt vid att det ska vara lätt att hitta rätt information på bracke.se och jobbar ständigt med att förbättra webbplatsen såväl vad gäller tillgänglighet som klarspråk, integritet och andra aspekter.

  Ambition är att vi ska ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under åren 2020-2024 beroende på vad budgeten tillåter.

  Motivering till åtgärder som undantagits

  När det gäller dokument publicerade innan 23:e september 2018 måste de enbart tillgänglighetsanpassas om de fortfarande behövs för ”aktiva administrativa förfaranden”, enligt de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor (webbriktlinjer.se). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ett exempel kan vara en blankett från 2016 som fortfarande ska användas för att ansöka om bygglov. Vi kommer mot bakgrund av det här inte tillgänglighetsanpassa exempelvis protokoll publicerade innan 23 september 2018. Vi kommer inte prioritera att tillgängligöra redan publicerade dokument då vi helt enkelt har begränsat med tid för detta. Vi väljer istället att fokusera på att från och med nu publicera tillgängliga dokument. Vi har bland annat tagit fram nya word-mallar som ger bättre förutsättningar att vid export till PDF bli tillgängliga, samt genomfört intern utbildning kring tillgängliga dokument.

  När det gäller rörlig bild har vi inte åtgärdat alla tillgänglighetsbrister men inte heller tagit bort de videor som inte är tillgängliga (det vill säga videor utan text). Det eftersom vi anser att det finns ett intresse för allmänheten att de finns kvar på webbplatsen. För att även personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig innehållet har vi lagt in en alternativ presentation i text istället, i enlighet med WCAG-kriteriet 1.2.1. Länk till annan webbplats.

  Oskäligt betungande anpassning

  Mot bakgrund av det som redogjorts under rubriken Plan för åtgärder på lång sikt åberopar Bräcke kommun undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för det innehåll som listas under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt och under rubriken Motivering till åtgärder som undantagits samt övrigt innehåll som inte bedöms tillgängligt vid en granskning.

  Innehåll som inte omfattas av lagen

  Det innehåll som beskrivs i punkterna nedan är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Direktsädningar av kommunfullmäktige i webb-tv och radio
  • Kartor som inte är avsedda för navigering
  • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Bräcke kommun

  Hur vi testar webbplatsen

  Vi genomför interna stickprov på webbplatsen med hjälp av checklistor. En granskning gjordes den 21 juli 2020 med hjälp av en checklista från Limepark.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.I granskningen upptäcktes bland annat att sidorna fungerar även med javascript avstängt vilket är bra ur tillgänglighetssynpunkt. Därtill upptäcktes att tangentbordsnavigeringen behöver förbättras (vilket också gjorts sedan dess). Vi installerade också ett tillägg i webbläsaren som möjliggör automatiska tester av tillgängligheten på enskilda sidor.

  22 september 2020 gjordes ett test med hjälp av DIGG:s "Testa din webbplats". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Testet av www.bracke.se gav resultatet 72 procent (snittresultatet för de som gjort testet är 65 procent). Exempel på förbättringsområden utifrån testet är: tydligare ledtexter i formulär, tillräckligt stora klickbara ytor, ljud bild och film för att komplettera text, textade filmer och tillgängliga PDF:er. Allt detta jobbar vi på att förbättra. När det gäller textade filmer och tillgängliga PDF:er, se avsnittet Motivering till åtgärder som undantagits.

  2021-08-05 fick vi en rapport av DIGG som granskat bracke.se. Granskningen bestod av en förenklad övervakning som innebär att ett automatiskt testverktyg analyserar ett antal sidor på webbplatsen. Granskningen konstaterar att det finns bristande tillgänglighet enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och att dessa måste åtgärdas på hela webbplatsen. Några av de brister som konstaterats i DIGGS:s rapport har åtgärdats, medan några kräver teknisk kompetens som vi inte har det ekonomiska utrymmet att köpa in nu.

  Webbplatsen publicerades i sin nuvarande form den 28 september 2009.

  Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 29 september 2021.

  Sidan publicerad 2024-01-18 av Linnea Ingelsson