Dela sidan på sociala medier

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter, klagomål eller beröm ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Har du istället förslag och vill väcka frågor i politiken? Besök då sidan var med och påverka.

En förutsättning för respons på din synpunkt är att du anger kontaktuppgifter.

Nästan all post till Bräcke kommun är allmänna handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att begära att få ta del av de synpunkter som du lämnar.

Så här kan du göra för att lämna dina synpunkter till kommunen

Ring eller kontakta den verksamhet synpunkten gäller. Oftast är det allra lättast att prata direkt med den som är ansvarig.

I annat fall, eller om dina synpunkter gäller en mer övergripande fråga kan du skriva till kommunen.

  • skriv ett eget brev eller ett e-postmeddelande
  • använd e-postformuläret nedan.

Märk gärna brevet eller ärenderaden på e-postmeddelandet med "Synpunkter/klagomål".

Postadress:
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
843 21 BRÄCKE

E-post: bracke@bracke.se

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen.  Om någon begär att få se en allmän handling, görs först en sekretessprövning innan den lämnas ut.

Synpunkter och klagomål via e-post

Här kan du lämna synpunkter och klagomål gällande tjänster och service.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5
Jag/vi som lämnar synpunkter/klagomål/beröm är:
Fråga 5


Adressuppgifter
Önskar du brevsvar, skriv namn och adress. Vill du ha svar via e-post, skriv din e-postadress. Vill du vara anonym lämnar du dessa fält blanka.
Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8
Jag önskar bli kontaktad:
Fråga 8Fråga 9
Jag godkänner att Bräcke kommun behandlar de personuppgifter jag fyllt i ovan. (Läs mer om varför/hur vi behandlar dina uppgifter nedanför). * (obligatorisk)
Fråga 9

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Om du vill bli kontaktad med anledning av din synpunkt behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Om du vill får du vara anonym, men då kan vi inte svara dig.

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden när du lämnar ditt samtycke.

Om du samtycker till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av hanteringen innan samtycket återkallades.

Din synpunkt/felanmälan är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.bracke.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad 2024-04-23 av Malin Johansson