Dela sidan på sociala medier

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter, klagomål eller beröm ger oss en chans att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Har du istället förslag och vill väcka frågor i politiken? besök då sidan var med och påverka.

En förutsättning för respons på din synpunkt är att du anger kontaktuppgifter.

Nästan all post till Bräcke kommun är allmänna handlingar. Det innebär bland annat att allmänheten och media har rätt att begära att få ta del av de synpunkter som du lämnar.

Så här kan du göra för att lämna dina synpunkter till kommunen

Ring eller kontakta den verksamhet synpunkten gäller. Oftast är det allra lättast att prata direkt med den som är ansvarig.

I annat fall, eller om dina synpunkter gäller en mer övergripande fråga kan du skriva till kommunen.

  • skriv ett eget brev eller ett e-postmeddelande
  • använd e-postformuläret nedan.

Märk gärna brevet eller ärenderaden på e-postmeddelandet med "Synpunkter/klagomål".

Postadress:
Bräcke kommun
Hantverksgatan 25
Box 190
843 21 BRÄCKE

E-post: bracke@bracke.se

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen.  Om någon begär att få se en allmän handling, görs först en sekretessprövning innan den lämnas ut.

Genom att skicka in formuläret lämnar du samtycke till att kommunen behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter du lämnar lagras för att Bräcke kommun ska kunna handlägga ditt ärende samt kontakta dig med svar. Du kan välja att vara anonym.

Här kan du läsa mer om hantering av personuppgifter, och hitta kontaktpersoner.

Synpunkter och klagomål via e-post

Här kan du lämna synpunkter och klagomål gällande tjänster och service.

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5
Jag/vi som lämnar synpunkter/klagomål/beröm är:
Fråga 5
Adressuppgifter
Önskar du brevsvar, skriv namn och adress. Vill du ha svar via e-post, skriv din e-postadress. Vill du vara anonym lämnar du dessa fält blanka.
Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8
Jag önskar bli kontaktad:
Fråga 8Fråga 9
Jag godkänner att Bräcke kommun behandlar de personuppgifter jag fyllt i ovan. * (obligatorisk)
Fråga 9

Om du vill bli kontaktad med anledning av din synpunkt behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Din synpunkt/felanmälan är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0693-161 00 eller bracke@bracke.se. Du når vårt dataskyddsombud Malin Johansson på 0693-161 40. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna återkoppla till dig om du vill få ett svar på den synpunkt du lämnar. Om du vill får du vara anonym, men då kan vi inte svara dig.

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden är du lämnar ditt samtycke.

Om du samtycker till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av hanteringen innan samtycket återkallades.

Din synpunkt/felanmälan är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.bracke.se/personuppgifterlänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2019-01-25 av Stina Hylén