Dela sidan på sociala medier

E-tjänster och blanketter

Här hittar du kommunens alla e-tjänster och blanketter samlade på en sida. Hittills finns bara e-tjänster för vissa ärenden (bygga, bo och miljö samt stöd och omsorg) och när det gäller dem väljer du själv om du vill använda e-tjänst eller vanlig blankett.

De vanliga blanketterna är PDF-filer. En del måste du skriva ut först, fylla i för hand och sedan skicka per post eller enligt annan överenskommelse. En del kan du fylla i på skärmen, spara och skriva ut. Om du fyller i blanketten på skärmen, glöm inte att din underskrift måste fyllas i för hand när du skrivit ut blanketten.

E-tjänsterna leder till en e-tjänsteportal där du fyller i alla uppgifter digitalt och signerar med BankID.

Klicka på det område du är intresserad av nedan för att få upp en lista på alla blanketter som tillhör det området.

Problem med blanketterna?

Det kan uppstå problem när en blankett ska visas i webbläsaren. För att undvika problem kan du spara PDF-filen på din dator.

Om det uppstår problem med PDF-filerna kan det bero på att du har en gammal PDF-läsare. På Adobe readers hemsida kan du ladda ner den senaste versionen gratis.  Länk till annan webbplats.

En gammal webbläsare kan skapa problem med överföring, laddning och utskrifter. Se till att du har den senaste versionen av din webbläsare. En webbläsare är t.ex. Internet Explorer eller Google Chrome. Ibland kan ett problem lösas genom att bara byta webbläsare.

Bygga och bo

Vi har både e-tjänster som du skriver under digitalt och PDF-er som du skriver ut och skriver under. Du ser i respektive lista vad som är vad och väljer det som passar dig bäst. E-tjänsterna kommer att byggas ut eftersom.

Bygglov E-tjänster

 1. Söka bygglov och andra åtgärder (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Mina byggärenden (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Lägg till intressent (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Komplettera ditt bygglovsärende (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 5. Grannehörande (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 6. Lämna svar vid grannhörande (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 7. Meddelande till handläggare (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 8. Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov PDF:er

 1. Ansökan om förhandsbesked (PDF) Pdf, 272.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Söka bygglov och andra åtgärder (PDF) Pdf, 347.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (PDF) Pdf, 278.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Anmäla kontrollansvarig (PDF) Pdf, 236.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Teknisk beskrivning (PDF) Pdf, 235.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Förslag kontrollplan Inglasning av balkong (PDF) Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Förslag kontrollplan installation av eldstad rökkanal (PDF) Pdf, 187.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Förslag kontrollplan installation av hiss (PDF) Pdf, 188.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Förslag kontrollplan med rivningsplan enkla ärenden (PDF) Pdf, 209.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Förslag kontrollplan skyltar och ljusanordning (PDF) Pdf, 186.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Förslag kontrollplan små ändringar enkla åtgärder (PDF) Pdf, 185.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Förslag kontrollplan transformatorstation (PDF) Pdf, 188.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Förslag till kontrollplan installation av VA (PDF) Pdf, 188.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Förslag till kontrollplan för förråd, garage, carport m.m (PDF) Pdf, 189.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Bygglov skyltar (PDF) Pdf, 243.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Begäran om slutbesked/slutbevis (PDF) Pdf, 261.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Lämna synpunkter (PDF) Pdf, 207.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Strandskydd

 1. Ansökan strandskyddsdispens (PDF) Pdf, 133.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Eldstäder

 1. Blankett för anmälan av eldstad eller rökkanal (PDF) Pdf, 119.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Boende i Bräcke kommun

 1. Intresseanmälan för lägenhet - använd formuläret på sidan Lediga lägenheter.
 2. Intresseanmälan för trygghetsboende - använd formuläret på sidan Trygghetsboende
 3. Autogiro - medgivandeblankett (PDF) Pdf, 539 kB, öppnas i nytt fönster.

Accommodation in other languages

 1. Intresseanmälan för lägenhet på engelska (PDF) Pdf, 102.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Intresseanmälan för lägenhet på persiska (PDF) Pdf, 248.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Intresseanmälan för lägenhet på somaliska (PDF) Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Intresseanmälan för lägenhet på tigrinja (PDF) Pdf, 155.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Intresseanmälan för lägenhet på arabiska (PDF) Pdf, 298.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljö och hälsoskydd

Miljö E-tjänst

 1. Anmälan om värmepump (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Miljöfarlig verksamhet - registering medelstora förbränningsanläggningar (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Lämna synpunkter (E-TJÄNST Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö PDF:er

 1. Anmälan om installation av värmepump (PDF) Pdf, 283.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Grannmedgivande för värmepump (PDF) Pdf, 269.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Anmälan om miljöfarlig verksamhet (PDF) Pdf, 221.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Anmälan om sanering av förorenad byggnad (PDF) Pdf, 262.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel (PDF) Pdf, 272.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Ansökan om dispens om gödselspridning (PDF) Pdf, 234.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark (PDF) Pdf, 240.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Anmälan om installation/avinstallation av cistern (PDF) Pdf, 278.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Teknisk beskrivning av cistern för brandfarlig vara (PDF) Pdf, 233.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Ansökan tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur (PDF) Pdf, 217.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 11. Ansökan anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall (PDF) Pdf, 214.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 12. Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan för (PDF) Pdf, 260.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 13. Anmälan installation oljeavskiljare (PDF) Pdf, 247.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Anmälan om krossnings- och sorteringsverk (PDF)Pdf, 357.4 kB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 250.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningssyfte (PDF) Pdf, 252.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 16. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall (PDF) Pdf, 212.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 17. Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall (PDF) Pdf, 214.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 18. Anmälan om samlokaliserad verksamhet Pdf, 121.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsoskydd PDF:er

 1. Anmälan om hygienlokal/hygienisk behandling (PDF) Pdf, 247.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola (PDF) Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m (PDF) Pdf, 235.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Anmälan om ändring/upphörande av hygienisk behandling Pdf, 278.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt E-tjänster

 1. Godkänd fullmakt, om någon annan än du skickar in ansökan - gäller avlopp och värmepump (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Komplettera dina ärenden - gäller avlopp och värmepump (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Lämna synpunkter (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt PDF:er

 1. Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter (Word) Word, 79 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Lämna synpunkter (PDF) Pdf, 207.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd och omsorg

Barn, unga och familjer

 1. Orosanmälan gällande barn och unga (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Blankett orosanmälan till socialtjänsten gällande barn och unga (PDF) Pdf, 201.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Ansökan om stöd till barn och unga (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxna

 1. Ansökan till SFI (PDF) Pdf, 101.8 kB.
 2. Anmälan till samhällsorientering SO (PDF) Pdf, 33.6 kB.
 3. Ansökan stöd och behandling vuxna (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Orosanmälan gällande vuxen (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiskt bistånd

 1. Ansökan om försörjningsstöd. Möjligheten till ansökan öppnas cirka två veckor innan aktuell ansökningsmånad (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Ansökan om försörjningsstöd, nyansökan (PDF) Pdf, 998.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Ansökan om fortsatt försörjningsstöd (PDF) Pdf, 951.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldre och funktionshindrade

Vid ansökan via e-tjänst för äldre och funktionshindrade behövs bank-id på den person ansökan gäller. Har personen ej bank-id måste vanlig blankett användas.

 1. Ansökan enligt socialtjänstlagen - vård och omsorg (PDF) för utskrift Pdf, 117.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Ansökan enligt socialtjänstlagen - vård och omsorg (ifyllbar PDF) Pdf, 126.7 kB.
 3. Ansökan om hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionshindrade enligt LSS

 1. Ansökan om insats enligt LSS (PDF) Pdf, 250.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Ansökan om insatser enligt LSS (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppenvård

 1. Ansökan om öppenvårdsinsatser barn och familj (webbformulär) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Ansökan om öppenvårdsinsatser vuxen (webbformulär) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

 1. Lämna synpunkter (PDF) Pdf, 72.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

Vi har både e-tjänster som du skriver under digitalt och PDF-er som du skriver ut och skriver under. Du ser i varje lista vad som är vad och väljer det som passar dig bäst. E-tjänsterna kommer att byggas ut eftersom.

Vatten och avlopp E-tjänster

 1. Anmälan/ansökan om enskilt avlopp (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Entreprenörsrapport (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Eget omhändertagande av toalettavfall (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp PDF:er

 1. Autogiro - medgivandeblankett (PDF) Pdf, 539 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Klagomål på kommunalt vatten i Bräcke kommun (PDF) Pdf, 62.4 kB.
 3. Anmälan/ansökan om enskilt avlopp (PDF) Pdf, 227.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Entreprenörsrapport infiltration (PDF) Pdf, 272.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Entreprenörsrapport markbädd (PDF) Pdf, 433.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Entreprenörsrapport sluten tank (PDF) Pdf, 251.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Entreprenörsrapport minireningsverk (PDF) Pdf, 358.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 8. Ansökan om förlängt slamtömningsintervall (PDF) Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 9. Eget omhändertagande av toalettavfall (PDF) Pdf, 309.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 10. Täthetskontroll slamavskiljare, checklista (PDF) Pdf, 56.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Övrigt E-tjänster

 1. Godkänd fullmakt, om någon annan än du skickar in ansökan - gäller avlopp och värmepumpt (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Komplettera dina ärenden - gäller avlopp och värmepump (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 3. Lämna synpunkter (E-TJÄNST) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

 1. Lämna synpunkter (PDF) Pdf, 207.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Sidan publicerad 2024-06-10 av Hjördis Hansson