Dela sidan på sociala medier

E-tjänster och blanketter

Här hittar du kommunens alla e-tjänster och blanketter samlade på en sida. Hittills finns bara e-tjänster för vissa ärenden (bygga, bo och miljö) och när det gäller dem väljer du själv om du vill använda e-tjänst eller vanlig blankett.

De vanliga blanketterna är PDF-filer. En del måste du skriva ut först, fylla i för hand och sedan skicka per post eller enligt annan överenskommelse. En del kan du fylla i på skärmen, spara och skriva ut. Om du fyller i blanketten på skärmen, glöm inte att din underskrift måste fyllas i för hand när du skrivit ut blanketten.

E-tjänsterna leder till en e-tjänsteportal där du fyller i alla uppgifter digitalt och signerar med BankID.

Klicka på det område du är intresserad av nedan för att få upp en lista på alla blanketter som tillhör det området.

Problem med blanketterna?

Det kan uppstå problem när en blankett ska visas i webbläsaren. För att undvika problem kan du spara PDF-filen på din dator.

Om det uppstår problem med PDF-filerna kan det bero på att du har en gammal PDF-läsare. På Adobe readers hemsida kan du lada ner den senaste versionen gratis. länk till annan webbplats

En gammal webbläsare kan skapa problem med överföring, laddning och utskrifter. Se till att du har den senaste versionen av din webbläsare. En webbläsare är t.ex. Internet Explorer eller Google Chrome. Ibland kan ett problem lösas genom att bara byta webbläsare.

Bygga och bo

Vi har både e-tjänster som du skriver under digitalt och PDF-er som du skriver ut och skriver under. Du ser inom parentes vad som är vad och väljer det som passar dig bäst. E-tjänsterna kommer att byggas ut eftersom.

OBS! Lördag den 24 april kommer e-tjänsterna att uppdateras och driftstörningar kan förekomma mellan kl 07.30-12.00.

Bygglov

 1. Ansökan om förhandsbesked (PDF)PDF
 2. Söka bygglov och andra åtgärder (PDF)PDF
 3. Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (PDF)PDF
 4. Söka bygglov och andra åtgärder (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 5. Mina byggärenden (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Anmäla kontrollansvarig (PDF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 7. Anmäla kontrollansvarig (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 8. Komplettera ditt bygglovsärende (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 9. Lämna svar vid grannhörande (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 10. Meddelande till handläggare (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 11. Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 12. Ta del av beslut som granne eller sakägare (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 13. Teknisk beskrivning (PDF)PDF
 14. Förslag kontrollplan Inglasning av balkong (PDF)PDF
 15. Förslag kontrollplan installation av eldstad rökkanal (PDF)PDF
 16. Förslag kontrollplan installation av hiss (PDF)PDF
 17. Förslag kontrollplan med rivningsplan enkla ärenden (PDF)PDF
 18. Förslag kontrollplan skyltar och ljusanordning (PDF)PDF
 19. Förslag kontrollplan små ändringar enkla åtgärder (PDF)PDF
 20. Förslag kontrollplan transformatorstation (PDF)PDF
 21. Förslag till kontrollplan installation av VA (PDF)PDF
 22. Förslag till kontrollplan för förråd, garage, carport m.m (PDF)PDF
 23. Bygglov skyltar (PDF)PDF
 24. Lämna synpunkter (PDF)PDF

Strandskydd

 1. Ansökan strandskyddsdispens (PDF)PDF

Eldstäder

 1. Blankett för anmälan av eldstad eller rökkanal (PDF)PDF

Avfall och återvinning

 1. Omklassning av byggnadstyp (PDF)PDF

Boende i Bräcke kommun

 1. Intresseanmälan för lägenhet på svenska (PDF)PDF 
 2. Intresseanmälan engelska (PDF)PDF
 3. Intresseanmälan persiska (PDF)PDF
 4. Intresseanmälan somaliska (PDF)PDF
 5. Intresseanmälan tigrinja (PDF)PDF
 6. Intresseanmälan arabiska (PDF)PDF
 7. Autogiro - medgivandeblankett (PDF)PDF
 8. Blankett för intresseanmälan trygghetsboende (PDF)PDF

Livsmedel

Vi har både e-tjänster som du skriver under digitalt och PDF-er som du skriver ut och skriver under. Du ser inom parentes vad som är vad och väljer det som passar dig bäst. E-tjänsterna kommer att byggas ut eftersom.

OBS! Lördag den 24 april kommer e-tjänsterna att uppdateras och driftstörningar kan förekomma mellan kl 07.30-12.00.

 1. Registrering av livsmedelsanläggning (PDF)PDF
 2. Underlag för riskklassificering (PDF)PDF
 3. Upphörande/ändring av livsmedelsanläggning (PDF)PDF
 4. Anmäla misstänkt matförgiftning (PDF)PDF
 5. Anmäla misstänkt matförgiftning (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 6. Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning (PDF)PDF
 7. Lämna synpunkter (PDF)PDF
 8. Lämna synpunkter (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljö och hälsoskydd

Vi har både e-tjänster som du skriver under digitalt och PDF-er som du skriver ut och skriver under. Du ser inom parentes vad som är vad och väljer det som passar dig bäst. E-tjänsterna kommer att byggas ut eftersom.

OBS! Lördag den 24 april kommer e-tjänsterna att uppdateras och driftstörningar kan förekomma mellan kl 07.30-12.00.

Miljö

 1. Anmälan om värmepump (PDF)PDF
 2. Anmälan om värmepump (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Grannmedgivande för värmepump (PDF)PDF
 4. Anmälan om miljöfarlig verksamhet (PDF)PDF
 5. Anmälan om sanering av förorenad byggnad (PDF)PDF
 6. Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel (PDF)PDF
 7. Ansökan om dispens om gödselspridning (PDF)PDF
 8. Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark (PDF)PDF
 9. Anmälan om installation/avinstallation av cistern (PDF)PDF
 10. Teknisk beskrivning av cistern för brandfarlig vara (PDF)PDF
 11. Ansökan tillstånd för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur (PDF)PDF
 12. Ansökan anmälan om kompostering av organsikt hushållsavfall (PDF)PDF
 13. Ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan för (PDF)PDF
 14. Granneyttrande, ansökan om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan (PDF)PDF
 15. Klagomålsblankett (PDF)PDF
 16. Anmälan installation oljeavskiljare (PDF)PDF
 17. Ansökan om befrielse att lämna hushållsavfall (PDF)PDF
 18. Radonmätning (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 19. Miljöfarlig verksamhet - registrering av medelstora förbränningsanläggningar (Naturvårdsverkets E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 20. Anmälan om krossnings- och sorteringsverk (PDF)PDF
 21. Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningssyfte (PDF)PDF

Hälsoskydd

 1. Anmälan om hygienlokal/hygienisk behandling (PDf)PDF
 2. Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola (PDF)PDF
 3. Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m (PDF)PDF

Övrigt

 1. Godkänd fullmakt, om någon annan än du skickar in ansökan - gäller avlopp och värmepumpt (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Komplettera dina ärenden - gäller avlopp och värmepump (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Lämna synpunkter (PDF)PDF
 4. Lämna synpunkter (E-TJÄNST)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sidan publicerad 2021-04-28 av Hjördis Hansson