Dela sidan på sociala medier

Varuhemsändning

Varuhemsändningen är en tjänst som riktar sig till de äldre och funktionshindrade som bor i Bräcke kommuns landsbygd och som inte kan ta sig till affären själva.

Kontakta butiken direkt

För att få hemsändning ska kunden kontakta den närmsta butik som erbjuder varuhemsändning. I dagsläget är det alla livsmedelsbutiker förutom de i Bräcke centralort som erbjuder detta. Varuhemssändningen sker alltid från den butik som finns närmast leveransadressen. 

Efter en kontroll av att kunden uppfyller kriterierna kan butiken börja med sin hemsändning, max en gång i veckan per hushåll. Kommunen lämnar sedan ett bidrag till butiken per utförd hemsändning. Syftet är att upprätthålla och fortsätta trygga varuförsörjningen i Bräcke kommun. Alla riktlinjer kring varuhemsändning finns att läsa i policydokumentet Pdf, 800.7 kB..

Allmänna kriterier

Förutom att det är ett stöd som riktar sig till de äldre- och funktionshindrade så går det inte att få varuhemsändning inom tätorterna Bräcke, Gällö, Kälarne. Stödet får inte heller kombineras med ett biståndsbeslut som innefattar inköp och/eller plockning av livsmedelsvaror. Vid det sistnämnda är det istället hemtjänstens personal som sköter detta. Kontakta biståndshandläggare om det finns oklarheter gällande rättigheter till varuhemsändning eller för att ansöka om hemtjänst.

Sidan publicerad 2024-04-03 av Helen Boström