Dela sidan på sociala medier

Elevhälsan

Personal som arbetar på Elevhälsan,Skolläkare, Anita Englund, Skolpsykolog, Helen Pålsson, Socialpedagog, Kin Wiberg, Skolkurator, Erika Zakrisson, Skolsköterska, Annika Sjövill, Logoped, Linda Blomkvist och Skolsköterska Lotta Blomquist

Bak från vänster: Skolläkare, Anita Englund, Skolpsykolog, Helen Pålsson, Socialpedagog, Kin Wiberg, Skolkurator, Erika Zakrisson, Fram från vänster: Skolsköterska, Annika Sjövill, Logoped, Linda Blomkvist och Skolsköterska Lotta Blomquist

 

Elevhälsan i Bräcke kommun består av flera olika yrkesgrupper, som samarbetar med varandra och med skolan. Hit kan du som elev eller förälder vända dig vid behov av extra stöd. Insatserna kan vara kunskapsrelaterade, sociala, fysiska eller psykiska och stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

I Elevhälsan ingår:

  • Skolhälsovården med skolsköterskor och läkare
  • Skolkurator
  • Skolpsykolog
  • Specialpedagoger med olika kompetenser
  • Socialpedagog
  • Studie och Yrkesvägledare
  • BABS-teamet för tidiga samordnade insatser

På alla skolor finns ett elevhälsoteam (EHT), som träffas regelbundet.  I EHT sitter rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och SYV. Där diskuteras insatser för barn, som föräldrar och lärare lyft till teamet, med särskilda frågeställningar kring lärande och hälsa. I vissa fall remitteras frågan vidare till kommunens BABS-team.

Bräckekommuns Elevhälsa, dokumenterar i IT-stödet ProReNata. Personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende, hänvisas till www.bracke.se/personuppgifterlänk till annan webbplats


Sidan publicerad 2020-06-02 av Ulla Lemon