Dela sidan på sociala medier

Blanketter barn och utbildning

Nedan kan du se en kort beskrivning av våra blanketter. Klickar du på blankettens namn kommer du till en utskrivbar PDF. Alla Bräcke kommuns blanketter hittar du på sidan E-tjänster och blanketter.

Förskola och fritidshem

 1. Ansökan om förskole/fritidshemsplats Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  Denna blankett används för att ansöka om förskole/fritidshemsplats.
 2. Inkomstuppgift Pdf, 385.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  För att fastställa vilken avgift som gäller för er förskole/fritidshemsplats är det viktigt att ni lämnar korrekta uppgifter om er inkomst.
 3. Uppsägning av förskole/fritidshemsplats Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
  Uppsägningstiden är två månader på förskolan och en månad på fritidshemmet från det datum då uppsägningsblanketten inkommit till oss. Avgift kommer att tas ut till och med uppsägningstidens slut oavsett om platsen nyttjas eller ej.
 4. Schema för tillsynstid Pdf, 349.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Anpassad kost Gällö, Pilgrimstad och Kälarne Pdf, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Anpassad kost Bräcke Pdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Grundskola

 1. Ansökan om plats i grundskola Pdf, 226.2 kB, öppnas i nytt fönster.
  Denna blankett används vid inflyttning till Bräcke kommun.
 2. Ansökan modersmålsundervisning Pdf, 345.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  Denna blankett används för att ansöka om modersmålsundervisning.
 3. Ledighetsansökan för elev Pdf, 181.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ledighetsansökan skall lämnas till klasslärare/mentor senast 14 dagar innan ledigheten önskas.
 4. Kompletterande information vid ansökan om ledighet för elev Pdf, 138.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  Vid ledighet över 10 dagar ska kompletterande information lämnas in.
 5. Anpassad kost Gällö, Pilgrimstad och Kälarne Pdf, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Anpassad kost Bräcke Pdf, 91.2 kB, öppnas i nytt fönster.
 7. Ansökan om skolskjuts Pdf, 229.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsa

 1. Samtycke till lagring av data, Hälsosamtalet i skolan. Pdf, 40.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Vaccinationsmedgivande och information om vaccination mot Difteri, Stelkramp och Kikhosta (DTP). Pdf, 79.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 3. Information och erbjudande om vaccination mot Humant PapillomVirus (HPV). Pdf, 67 kB, öppnas i nytt fönster.
Sidan publicerad 2024-05-29 av Ulla Lemon