Dela sidan på sociala medier

Blanketter barn och utbildning

Nedan kan du se en kort beskrivning av våra blanketter, länkarna går till blankettarkivet. Alla Bräcke kommuns blanketter hittar du på sidan E-tjänster och blanketter.

Förskola och fritidshem

1. Ansökan om förskole/fritidshemsplatsPDF
Denna blankett används för att ansöka om förskole/fritidshemsplats.

2. InkomstuppgiftPDF
För att fastställa vilken avgift som gäller för er förskole/fritidshemsplats är det viktigt att ni lämnar korrekta uppgifter om er inkomst.
  
3. Uppsägning av förskole/fritidshemsplatsPDF
Uppsägningstiden är två månader från det datum då detta besked inkommit till skola- och barnomsorgsenheten. Avgift kommer att tas ut till och med uppsägningstidens slut oavsett om platsen nyttjas eller ej.

4. Schema för tillsynstidPDF

5. Beställning av specialkostWord

 

Grundskola

1. Ansökan om plats i grundskolaPDF
Denna blankett används vid:

  • inflyttning till Bräcke kommun

2. Ansökan modersmålsundervisningPDF
Denna blankett används för att ansöka om modersmålsundervisning

3. Ledighetsansökan för elevPDF
Ledighetsansökan skall lämnas till klasslärare/mentor senast 14 dagar innan ledigheten önskas.

4. Kompletterande information vid ansökan om ledighet för elevPDF
Vid ledighet över 10 dagar ska kompletterande information lämnas in.

5. Beställning av specialkostWord


Sidan publicerad 2020-10-16 av Ulla Lemon