Dela sidan på sociala medier

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk och för elever i åldrarna 7-16 år. Våra skolor är verksamheter i ständig utveckling som värnar om att skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.

I Bräcke kommun är närheten till naturen en del av skolornas pedagogik och ingår såväl i lek som i lärande.

Genom de statliga medlen inom ramen för Skapande skola deltar alla kommunens elever i aktiviteter som musik-, teater- och dansföreställningar, författarbesök och workshops med professionella kulturaktörer.Målet är att stimulera elevernas eget skapande, och arbetet planeras gemensamt på kommunens alla skolor.

Förskoleklass

Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Det är en obligatorisk skolform. Verksamheten kan kombineras med fritidshem.
Förskoleklassen syftar till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Jordglob
Sidan publicerad 2023-12-19 av Ulla Lemon