Dela sidan på sociala medier

Skapande skola

Inom ramen för Skapande skola fördelar Kulturrådet årligen bidrag till grundskolan för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Målet är att långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen och stimulera eleverna till eget skapande. Aktiviteterna säkerställer kvalitet och tillgänglighet och en jämn fördelning av elevernas kulturupplevelser för eleverna oberoende av var man bor.

Bräcke kommun har under flera år sökt och beviljats statsbidraget som numera omfattar grundskolans alla årskurser samt förskoleklass. Bidraget ger oss möjlighet att erbjuda eleverna professionella musik-, teater-och dansföreställningar och workshops med professionella kulturaktörer. Vi kan dessutom erbjuda eleverna tillfälle till eget skapande med lokala kulturaktörer inom slöjd, keramik, foto mm. Besök av eller hos länsarkivet och länsmuseet Jamtli ingår likaså.

Alla aktiviteter ska utgå från skolans styrdokument och vara en integrerad del av undervisningen. För att stimulera eleverna till läsning och eget skrivande erbjuder vi därför eleverna författarbesök. I år har vi ett samarbetsprojekt kring klassiska musikinstrument med Nordiska Kammarorkestern i Sundsvall.

Sidan publicerad 2024-03-18 av Ulla Lemon