Dela sidan på sociala medier

Nära läsning - våra projekt

Biblioteken jobbar med olika projekt under namnet Nära läsning. Projekten Nära läsning finansieras av Kulturrådet inom ramen för Stärkta bibliotek från 2018 och framåt.

Bokmästartoppen har vi varje år. Femåringarna väljer årets bästa bilderbok, och det hela firas med medaljutdelning och festligheter. Första året vann till exempel Kattbossen.

Nära läsning - Utställningar

Nära läsning finansieras av Kulturrådet, med inriktning på utställningsverksamhet i biblioteksverksamheten i Bräcke kommun.

Projektet handlar om att lyfta den utställningsverksamhet som vi har i biblioteket, och att i samarbete med professionella konstnärer och upphovsmän skapa aktiviteter omkring konst av olika slag. I det här projektet arbetar en projektanställd under tiden augusti 2019 till december 2021.

Projektet ska jobba med digitala och fysiska utställningar där konstverk används som utgångspunkt för olika typer av aktiviteter, riktade till olika målgrupper. Högläsning och teater med koppling till särskilda verk, skapande verksamhet som bild- och formlektioner med mera, för fritidshem, grundskola och Vård och omsorg.

Nära läsning - Konst som språk för barn

bilder från projektet nära läsning utställningar

Biblioteksprojektet ”Konst som språk för barn” har som syfte att främja läsning och kreativitet hos barn i glesbygd. En konstnärlig process påminner om det som sker när man läser.

Att kommunicera med hjälp av konstnärliga uttryck har också visat sig vara starkt språkutvecklande. I den skapande processen med barnen försöker vi därför att värna om samtalet, de frågor som ställs, utforskandet och dialogen kring det som sker. Genom detta kan barnet visa sin uppfattning och förståelse av omvärlden.

Projektet består av olika teman där utgångspunkten alltid är en bok på biblioteket. Vi vill samtidigt använda oss av biblioteket som ett öppet rum för alla i samhället genom att visa konstutställningar av det som skapas i projektet tillsammans med de böcker som vi inspirerats av.

Till projektet finns även en kreativitetslåda med inspirerande litteratur om hur man kan arbeta kreativt med barn.

Den här länken leder till en litteraturlista över böcker som använts. Pdf, 677.3 kB.

Ord och Bild

Tänka bild av Eva Lindström

"Tänka" av Eva Lindström

Vi startade projektet genom en utställning på biblioteken med barnboksförfattare och illustratörer, Eva Lindberg, Lisen och Emma Adbåge, Ebba Forslind och Camilla Engman. De tackade alla ja till att medverka och delade också med sig av sina tankar kring hur de ser på förhållandet mellan ord och bild.

Om bilden Tänka

Jag ville inte ha det för rörigt i bilden.

Jag ville att hundarna och flickan skulle vara det viktigaste.

Landskapet är ödsligt, inga andra djur eller människor syns till.

Här har jag gjort bakgrunden ljus för att hundarna och flickan

ska bli extra tydliga.

Flickans blick berättar lite om hur hennes tankar går.

Vad hundarna tänker är hemligare.

Kanske sover dom, eller tänker på precis vad som helst.

Eva Lindström

Landartprojekt Magiska mönster

landart

På fritids i Gällö samtalade vi kring vad konst är och tittade på bilder av Landart.

Vi valde en plats i skogen där vi arbetade med döda stammar och grenar och spann färggranna nät mellan skogens stammar.

Landart är en konstform som sätter relationen mellan människa och natur i fokus.

Genom att arbeta med landart i förskolan kan man nå många områden av särskild vikt.

Hållbar utveckling, att ta vara på det som finns och se nya värden i det som är.

Genom ett kreativt förhållningssätt kan vi se vår närmiljö på ett nytt sätt, utveckla empati och finna en ny relation till naturen genom lustfyllt fysiskt och kreativt skapande.

Gropen

bilder från projekt gropen

I Kälarne, Bräcke och Gällö fick åk 3 digitalt besöka Emma Adbåges ateljé i Östergötland.

Vi fick höra henne berätta om hur hon arbetar och hur hennes bok ”Gropen” kom till.

Med inspiration från Emma hade sedan vi en workshop där barnen fick skapa sina egna gropar som blev ett slags tittskåp.

Projektet levde sedan vidare genom att några barn skrev om sina gropar, andra skrev en fortsättning på Gropen och någon skrev en bok om Emma.

Det lilla är det stora

Niklas Mulari rondellkonst

Niklas Mulari "Det lilla är det stora"

Biblioteket är en plats där vi kan möta andra verkligheter och genom detta även få syn på vår egen.

I ett projekt som handlar om detta fick åk 5 digitalt träffa konstnär Niklas Mulari. Vi arbetade med förändrade perspektiv, sagor och offentlig konst utifrån Niklas konstverk ”Det lilla är det stora”.

Barnen gjorde egna förslag på offentlig konst i lera till en utvald plats. Vi byggde sedan en modell, där vi kunde fotografera våra skulpturer för att se hur det skulle kunna se ut i verkligheten.

I projektet samtalade vi om böcker som berättar om inre och yttre förändrade perspektiv, såsom Den oändliga historien, Nils Karlsson pyssling, Narnia, Jättepersikan, Gullivers resor och Alice i underlandet.

det lilla är det stora bild

Bokcirkus

bokcirkusbild

Som våravslutning på projektet fick mellanstadiet på våra tre skolor delta i Nordcirkus workshop Bokcirkus.

I workshopen utforskade barnen Boken på ett lekfullt och kreativt sätt genom poetryslam, cirkus, autopoesi, spokenword, parkour och tornbygge med hjälp av 1000 utrangerade böcker.

Nära läsning – Äldre/LSS (avslutat)

Projektet riktade sig till personal i Vård och omsorg som ville lära sig mer om hur man med läsning på olika sätt kan höja livskvaliteten för människor med nedsatt läsförmåga. Biblioteksverksamheten erbjöd en studiecirkel med tips och inspiration för högläsning och kunskap om olika läshjälpmedel, från stor stil till DAISY-spelare. Materialet i projektet kommer från Myndigheten för tillgängliga medier.

Titta gärna på MTM's lilla film Läsglädje i omsorgen - en demokratisk rättighet Länk till annan webbplats.

Projektet är formellt avslutat, men samarbetet omkring högläsning och läshjälpmedel fortsätter i ordinarie verksamhet.

Nära läsning – Barn i lägre åldrar (avslutat)

Projektet riktar sig till barn från sex månader och uppåt – och de vuxna som möter dem; föräldrar, personal i förskolan och BVC. Tanken är att alla vuxna ska ha samma förståelse för hur man kan hjälpa barn att utveckla sina språkförmågor, och hur viktiga de första levnadsåren är för läsning och kunskapsinhämtning i högre åldrar.

Varför vill vi göra det här?

Den språkstimulans som barnen får upp till tre-fyra års ålder påverkar deras inlärningsförmåga långt upp i åldrarna. Barn som får tillgång till ett stort ordförråd och ett rikt och varierat språk när de är små, kommer att ha lättare att ta till sig ännu fler ord, och lära sig ännu mer. Språkförmågan blir så småningom en förutsättning för all annan inlärning. Det är därför biblioteken vill arbeta tillsammans med alla de vuxna som möter våra minsta barn för att ge dem de bästa förutsättningar som vi kan.

Titta gärna på Göteborgs stadsbiblioteks lilla film Vet du om att du kan förändra ditt barns liv? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I det här projektet arbetade ordinarie personal tillsammans med två projektanställda, från april 2019 till mars 2020, med bland annat hembesök hos småbarnsföräldrar och gemensam fortbildning för biblioteket och all förskolepersonal i hela kommunen, inklusive kooperativen. Hembesöken utgör nu ordinarie verksamhet, och vardagssamarbetet mellan biblioteket och förskolorna har fått ny energi.

Sidan publicerad 2024-06-14 av Susanne Rattfelt