Dela sidan på sociala medier

Nära läsning - våra projekt

Biblioteken jobbar med olika projekt under namnet Nära läsning. Projekten Nära läsning finansieras av Kulturrådet inom ramen för Stärkta bibliotek från 2018 och framåt.

Nära läsning - Utställningar

Nära läsning finansieras av Kulturrådet, med inriktning på utställningsverksamhet i biblioteksverksamheten i Bräcke kommun.

Projektet handlar om att lyfta den utställningsverksamhet som vi har i biblioteket, och att i samarbete med professionella konstnärer och upphovsmän skapa aktiviteter omkring konst av olika slag.

I det här projektet arbetar en projektanställd under tiden augusti 2019 till december 2020.

Projektet ska arbeta med digitala och fysiska utställningar där konstverk används som utgångspunkt för olika typer av aktiviteter, riktade till olika målgrupper. Högläsning och teater med koppling till särskilda verk, skapande verksamhet som bild- och formlektioner med mera.

Augusti 2019 till november 2020

Förarbete och planering i biblioteksverksamheten med ny personal. Studiebesök och nätverkande. Framtagning av utställningar och aktiviteter för olika målgrupper, barn, elever, vuxna, äldre osv. Förankring och information i olika politiska utskott samt tjänstemannagrupper inom kommunen. Kontakter med olika samverkansparter inom kommunen, externa aktörer som fria konstnärer och regional kulturverksamhet.

I slutfasen, hur bygger vi rent fysiskt en biblioteksmiljö som inbjuder till deltagande och skapande i rummet? Planering för kommande investeringar i ordinarie verksamhet.

December 2020

Projektet avslutas och utvärderas inför slutredovisning. Vilka är de viktigaste erfarenheterna, hur ska arbetet fortsätta in i vår vardagsverksamhet? Hur kan vi sprida resultatet?

Nära läsning – Barn i lägre åldrar

Projektet riktar sig till barn från sex månader och uppåt – och de vuxna som möter dem; föräldrar, personal i förskolan och BVC. Tanken är att alla vuxna ska ha samma förståelse för hur man kan hjälpa barn att utveckla sina språkförmågor, och hur viktiga de första levnadsåren är för läsning och kunskapsinlärning i högre åldrar.

Varför vill vi göra det här?

Den språkutveckling som alla vi vuxna möjliggör hos barnen upp till tre-fyra års ålder påverkar deras inlärningsförmåga långt upp i åldrarna. Barn som får tillgång till ett stort ordförråd och ett rikt och varierat språk när de är små, kommer att ha lättare att ta till sig ännu fler ord, och lära sig ännu mer. Språkförmågan blir så småningom en förutsättning för all annan inlärning. Det är därför biblioteken vill arbeta tillsammans med alla de vuxna som möter våra minsta barn för att ge dem de bästa förutsättningar som vi kan.

Titta gärna på Göteborgs stadsbiblioteks lilla film Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I det här projektet arbetade ordinarie personal tillsammans med två projektanställda, från april 2019 till mars 2020.

Nära läsning – Äldre/LSS

Projektet riktade sig till personal i Vård och omsorg som ville lära sig mer om hur man med läsning på olika sätt kan höja livskvaliteten för människor med nedsatt läsförmåga. Biblioteksverksamheten erbjöd en studiecirkel med tips och inspiration för högläsning och kunskap om olika läshjälpmedel, från stor stil till DAISY-spelare. Materialet i projektet kommer från Myndigheten för tillgängliga medier.

Titta gärna på MTM's lilla film Läsglädje i omsorgen - en demokratisk rättighetlänk till annan webbplats

Projektet är formellt avslutat, men samarbetet omkring högläsning och läshjälpmedel fortsätter i ordinarie verksamhet.

Sidan publicerad 2020-08-28 av Susanne Rattfelt