Dela sidan på sociala medier

Förskola och skolbarnomsorg

Barnomsorgen i Bräcke kommun är väl utbyggd med fyra kommunala förskolor för barn mellan 1 och 5 år och fyra fritidshem i anslutning till grundskolans verksamhet för barn 6-12 år. I kommunen finns även två fristående föräldrakooperativ som bedriver förskole-och fritidshemsverksamhet. Förskolan och fritidshemmet handlar inte bara om att tillgodose vårdnadshavares behov av omsorg för att kunna arbeta och studera. Verksamheterna styrs av Skolverkets läroplaner och ska stimulera barnens utveckling och lärande.

Två barn ritar
Sidan publicerad 2021-06-08 av Ulla Lemon