Dela sidan på sociala medier

Transporter

symbol för cykelbana

Drygt 70 procent av Jämtlands läns utsläpp av växthusgaser kommer från transporter (inklusive utrikes flygresor) och arbetsmaskiner. Den största enskilda utsläpparen i länet är personbilar.

Kollektivtrafik, samåkning, cykling och distansmöten är viktiga sätt att minska personbilstrafiken. Många som bor i Bräcke kommun är beroende av bil. Om du behöver bil kan en laddbar bil eller en bil som drivs av förnybart bränsle vara ett sätt att minska din klimatpåverkan.

Testresenär

I Jämtland Härjedalen finns ett projekt som heter Testresenär. Både privata och offentliga arbetsplatser kan ansluta sig till projektet, vars mål är att mängden koldioxidutsläpp från transporter ska minska i samband med resor, arbetspendling och arbetsuppgifter. Ett annat mål är att öka konkurrenskraften hos arbetsplatser runt om i Jämtland Härjedalen. Projektet kan ge de arbetsplatser som deltar möjligheter att prova på en mängd olika mer koldioxidsnåla alternativ – exempelvis lån av elcyklar, pendlarkort, tramparkampanjer, digitala alternativ för distansarbete eller något eget förslag på lösning.

Arbetsplatser som vill ansluta sig till projektet kontaktar testresenar@regionjh.se

Läs mer om Testresenär på Region Jämtland Härjedalens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2021-06-29 av Stina Hylén