Dela sidan på sociala medier

Vatten och avlopp

Vattendroppar

Bräcke kommun har 14 kommunala vattenverk. Vi levererar ca 500 000 m³ vatten per år till 3 000 kunder.

VA-avdelningen ansvarar även för att vårt 190 km långa ledningsnät ska fungera med minsta möjliga driftstörningar. VA-nätet består även av ett antal tryckstegringar samt ett 20-tal pumpstationer.

Kommunen har också 15 avloppsreningsverk varav 9 med kemisk/biologisk rening.

Fakturor

Från och med 2019 kommer avgiften för vatten- och avlopp debiteras varannan månad.

Tidigare debiterades avgiften tre gånger per år: januari, maj och september. 
Du kan ansöka om autogiro och/eller e-faktura.

Miljöfarlig verksamhet

Avloppsrening och utsläpp av renat avloppsvatten bedöms enligt lag som miljöfarlig verksamhet (dvs. att verksamheten medför miljöpåverkan). Därför sker tillsyn av verksamheten av tillsynsmyndigheterna Bräcke kommuns Bygg- och miljönämnd eller Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Adressändring

Kom ihåg att anmäla till kommunen om du säljer ditt hus, eller byter adress så att vi har  aktuella uppgifter i vårt kundregister.

Blankett för anmälan om ägarbyte vatten-/renhållning-/slam- abonnemang. Pdf, 211.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Felanmäl vatten och avlopp

Vid fel på det kommunala vattnet eller avloppet, se kontaktuppgifter på sidan Kontakta oss.

Felanmälan hanteras under kontorstid (vardagar kl 7-16).

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till journummer: 063-10 10 55

Sidan publicerad 2022-05-19 av Elin Björkén