Dela sidan på sociala medier

Vatten och avlopp

Vattendroppar

Bräcke kommun har 14 kommunala vattenverk. Vi levererar ca 500 000 m³ vatten per år till 3 000 kunder, vilket sköts av bolaget Vatten och Miljöresurs AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sedan januari 2023.

Vatten och Miljöresurs ansvarar även för att vårt 190 km långa ledningsnät ska fungera med minsta möjliga driftstörningar. VA-nätet består även av ett antal tryckstegringar samt ett 20-tal pumpstationer.

Kommunen har också 15 avloppsreningsverk varav 9 med kemisk/biologisk rening.

Fakturor

Avgiften för vatten- och avlopp debiteras varannan månad. Du kan ansöka om autogiro och/eller e-faktura via blankett på sidan E-tjänster och blanketter.

Miljöfarlig verksamhet

Avloppsrening och utsläpp av renat avloppsvatten bedöms enligt lag som miljöfarlig verksamhet (dvs. att verksamheten medför miljöpåverkan). Därför sker tillsyn av verksamheten av tillsynsmyndigheterna Bräcke kommuns Bygg- och miljönämnd eller Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

Adressändring

Kom ihåg att anmäla om du säljer ditt hus, eller byter adress så att vi har  aktuella uppgifter i vårt kundregister. Detta görs via e-tjänst på Vatten och miljöresurs hemsida:

Anmälan om ägarbyte vatten- och avfallsabonnemang. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Felanmäl vatten och avlopp

Vid fel på det kommunala vattnet eller avloppet, se kontaktuppgifter på sidan Kontakt och felanmälan teknik och infrastruktur.

Felanmälan hanteras under kontorstid (vardagar kl 7-16).

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till journummer: 063-10 10 55

Sidan publicerad 2023-01-19 av Stina Hylén