Dela sidan på sociala medier

Vatten och avlopp

Vattendroppar

Bräcke kommun har 14 kommunala vattenverk. Vi levererar ca 900 000 m³ vatten per år till 3 000 kunder.

VA-avdelningen ansvarar även för att vårt 190 km långa ledningsnät ska fungera med minsta möjliga driftstörningar. VA-nätet består även av ett antal tryckstegringar samt ett 20-tal pumpstationer.

Kommunen har också 15 st avloppsreningsverk varav nio stycken med kemisk/biologisk rening.

Fakturor

Från och med 2019 kommer avgiften för vatten- och avlopp debiteras varannan månad.
Tidigare debiterades avgiften tre gånger per år: januari, maj och september. 
Du kan ansöka om autogiro och/eller e-faktura.

Miljöfarlig verksamhet

Avloppsrening och utsläpp av renat avloppsvatten bedöms enligt lag som miljöfarlig verksamhet (dvs. att verksamheten medför miljöpåverkan). Därför sker tillsyn av verksamheten av tillsynsmyndigheterna Bräcke kommuns Bygg- och miljönämnd eller Länsstyrelsen i Jämtlands län. 

 

Felanmäl vatten och avlopp

Vid fel på det kommunala vattnet eller avloppet kontaktar du vår felanmälan (länk).

Felanmälan hanteras under kontorstid (vardagar 07:00-16:00).
Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till journummer: 063-10 10 55


Sidan publicerad 2020-03-19 av Thomas Fritiofsson