Dela sidan på sociala medier

Avfall och återvinning

All verksamhet som rör renhållning hanteras av det kommunala bolaget Vatten och Miljöresurs. Information om avfall och återvinning finns därför på www.vattenmiljoresurs.se Länk till annan webbplats.

Vatten och Miljöresurs drivs i samverkan mellan Bergs, Härjedalens och Bräcke kommuner.

Om du har frågor om fakturor, sophämtning eller matavfallsinsamling ringer du 010-251 53 15 eller mejlar kundservice@vattenmiljoresurs.se

Hemkompostering av matavfall

Vatten och miljöresurs erbjuder matavfallsinsamling men om du hellre vill kompostera matavfall hemma, eller komplettera med hemkompostering, ska du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke kommun. Det gör du genom att skicka in blanketten "Anmälan/ansökan om kompostering av organiskt hushållsavfall" som finns under rubriken Miljö och hälsoskydd på sidan E-tjänster och blanketter.

Kompostera trädgårdsavfall

Du behöver inte anmäla kompostering av trädgårdsavfall till kommunen. Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som gräs, löv och liknande i hela kommunen, så länge komposteringen inte orsakar olägenhet för andra eller för miljön.

Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall som inte kan komposteras, men bara om det inte råder eldningsförbud, och om du eldar på ett sådant sätt att olägenhet eller fara inte uppstår för dig själv eller för omgivningen.

Sidan publicerad 2023-08-31 av Stina Hylén