Dela sidan på sociala medier

Planer och kartor

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Du som är berörd av ett detaljplaneförslag har möjlighet att påverka planens innehåll. Det finns två tillfällen under detaljplaneprocessen där du kan framföra dina åsikter: samrådet och granskningen.

Sidan publicerad 2024-05-10 av Ann-Katrine Eklund