Dela sidan på sociala medier

Bygga och installera

Om du ska bygga om, bygga nytt eller bygga till så ska du söka bygglov. Ska du installera en eldstad, hiss eller dra in vatten eller avlopp behöver du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Vissa saker kan du få göra utan bygglov.

Attefallshus, m.m.

Om du har ett en- och tvåbostadshus får du göra en anmälan för istället för att söka bygglov för dessa åtgärder:  

  • bygga en komplementbyggnad på 30 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd
  • bygga till huvudbyggnaden med högst 15 kvm bruttoarea
  • bygga till huvudbyggnaden med upp till två takkupor.
  • Enbostadshus (inte komplementbostadshus) får dessutom inreda en bostad till.

Startbesked krävs innan du får börja bygga.

Friggebod

En friggebod är en byggnad som är max 15 m2 stor och 3 m från mark till nock. Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset och inte närmare än 4,5 m från tomtgräns. Ska den placeras närmare tomtgräns krävs grannens medgivande.

Friggeboden ska vara ett komplement till boendet och får inte placeras någon annanstans utan bygglov . Det går att dela upp friggeboden på flera bodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga 15 m2. I det ingår även de bygglovsbefriade byggnader som redan finns på tomten.

Tidsbokning

Boka gärna ett möte med Bygg- och miljöhandläggaren så kan vi informera om vad som behöver göras.

Sidan publicerad 2023-04-26 av Stina Hylén