Dela sidan på sociala medier

Försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobaksvaror måste du ansöka om tobakstillstånd hos kommunen. Vid försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter görs en anmälan till kommunen.

Ansökan

E-tjänster för tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av din tillståndsansökan samt avgifter för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning.
Avgiften för tobakstillstånd är 3000kr.

Tobak och tobaksliknande produkter

För att sälja tobaksvaror måste en ansökan göras. Ansökan görs via e-tjänsterna. Du som säljer tobak och tobaksliknade produkter ska kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, bland annat ställs följande krav:

  • Du som säljer tobaksvaror måste förvissa dig om att mottagaren är minst 18 år och att tobaksvaran inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år.
  • Det måste finnas skyltar med information om åldersgräns uppsatta.
  • Tobaksvaror måste bland annat vara försedda med hälsovarningar på svenska.
  • Du måste utöva egenkontroll och inneha ett egenkontrollprogram.

Elektroniska cigaretter och påfyllndsbehållare

Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen. Den som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen. Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska kontrollera att försäljningen sker på det sätt som står i lag (2022:1257) om tobak och liknande produkter.

Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning

Om du har tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i företaget ska detta i vissa fall utan dröjsmål anmälas till kommunen. Uppgifter som ska anmälas kan till exempel vara:
Ändrade kontaktuppgifter
Ändrade ägar- eller bolagsförhållanden
Ändrat egenkontrollprogram
Avbrott av tobaksförsäljning
Avslut av tobaksförsäljning

Rökfria miljöer

Läs mer, länk till information om Rökfria miljöer

 

en cigarett i handen
Sidan publicerad 2023-12-06 av Ann-Katrine Eklund