Dela sidan på sociala medier

Rökfria miljöer

I Sverige finns i dag både frivilliga initiativ till rökfria miljöer och sådana som är reglerade i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). Kommunen ansvarar för tillsynen över de rökfria miljöer som finns angivna i 6 kap. 2-3 §§ LTLP. Tillsynsansvaret innebär bl.a. att kommunen ska kontrollera att den ansvariga parten följer lagens krav samt ge information och råd. Rökfria miljöer skyddar mot att utsättas för tobaksrök. Rökfria miljöer skyddar också barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka.

I rökfria miljöer är det förbjudet att:
Det är förbjudet att röka i offentliga miljöer som till exempel skolor, sjukvårdslokaler, butiker och kollektivtrafik. Förbudet gäller även restauranger och kaféer där det serveras mat och dryck, samt på uteserveringar.

Som verksamhetsutövare ska du se till att:
- Inte ha askkoppar
- Ha tydliga skyltar
- Personalen vet vilka regler som gäller
- Personalen säger till gäster som röker.

I rökfria miljöer är det förbjudet att:
- Röka tobak
- Röka örtprodukter
- Använda elektroniska cigaretter, e-cigaretter
- Använda njutningsmedel som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis vattenpipa
- Inhalera tobak som förångas eller upphettas på annat sätt

Ansvar
Det är ägaren till serveringen eller som hyr lokalen som är ansvarig för att följa lagstiftningen kring tobak. Kommunen är tillsynsansvarig över rökfria miljöer och kan om lagen inte efterlevs förelägga, med eller utan vite, den som är ansvarig.

Lagstöd
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen

Vid frågor om rökfria miljöer eller för att anmäla överträdelser av lagen, kontakta bygg- och miljöförvaltningen. bygg-miljonamnden@bracke.se

Länk till Rökfria miljöer med stöd i lagen — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-12-06 av Ann-Katrine Eklund