Dela sidan på sociala medier

Författningssamling

Barn och utbildning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna bestämmelser för barnomsorg.pdf 52.7 kB 2017-12-13 10.44
Inackorderingstillägg Jämtlands gymnasium - regler 2017-2018.pdf 44.8 kB 2017-12-13 10.44
Alkohol och drogpolicy grundskolor.pdf 64.4 kB 2010-02-10 13.30
Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg.pdf 255.2 kB 2020-06-24 13.16
Avgiftsnivåer för maxtaxa 2021.pdf 227.3 kB 2021-01-04 08.51

Kultur och fritid

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Program för bidrag till föreningslivet i Bräcke kommun.pdf 573.6 kB 2020-05-07 11.58
Biblioteksplan 2021-2024.pdf 848.2 kB 2021-01-05 08.41

Stöd och omsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Varuhemsändning - policy och rutiner.pdf 800.7 kB 2014-07-10 11.57
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - riktlinjer för insatser.pdf 1.2 MB 2010-06-18 10.52
Färdtjänst - ansökan region JH.pdf 328.9 kB 2017-12-13 12.42
Handlingsplan mot våld i nära relationer.pdf 327.8 kB 2014-03-19 07.18

Bygga och bo

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Informationbrev till fastighetsägare om vatten.pdf 61.5 kB 2012-06-18 07.28
Renhållningsordning.pdf 685.3 kB 2020-06-24 13.22
Renhållningstaxa.pdf 620.1 kB 2020-06-24 13.22
Avfallsplan.pdf 1.1 MB 2017-05-29 08.04
Sotningstaxa 2016.pdf 97.1 kB 2016-07-13 13.07
Tomtpriser.pdf 6.7 kB 2009-10-28 12.02
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun.pdf 534.4 kB 2016-12-19 14.26
Bidrag till enskilda vägar - bestämmelser.pdf 51 kB 2013-06-13 15.12
Bidrag till gatlysföreningar - bestämmelser.pdf 24.6 kB 2013-06-13 15.12
Bidrag enskild utfartsväg - bestämmelser.pdf 21.6 kB 2013-06-13 15.12
Stormskador - riktlinjer.pdf 269.6 kB 2016-06-13 07.15
Uppdragsverksamhet inom bygg- och miljö - taxa.pdf 203.6 kB 2016-12-01 10.18
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf 421.6 kB 2019-01-22 15.38
Råd och regler för trottoarpratare.pdf 898 kB 2020-06-24 13.27
Plan- och bygglovstaxa.pdf 3.5 MB 2021-01-25 09.09

Miljö och hälsoskydd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Offentlig kontroll av animaliska biprodukter - taxa.pdf 287.2 kB 2016-12-01 10.17
Tillsyn och kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel - taxa.pdf 295.2 kB 2016-12-01 10.19
Lokala hälsoskyddsföreskrifter.pdf 64.8 kB 2012-12-11 15.34
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.pdf 986.4 kB 2021-01-25 09.07
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.pdf 1.2 MB 2021-03-04 09.06

Företagande och utveckling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Program för ett blomstrande näringslivsklimat i Bräcke kommun 2025.pdf 2.1 MB 2019-01-04 12.47
Plan för kommersiell service i Bräcke kommun 2016-2020.pdf 496.3 kB 2016-04-15 13.14
Overgripande miljomal.pdf 10.3 kB 2009-10-28 12.05
Riktlinjer för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.pdf 767.1 kB 2019-01-04 12.54
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.pdf 608.4 kB 2018-11-23 09.25
Lokal digital agenda 2019-2023.pdf 3.2 MB 2019-10-08 11.13
Riktlinjer för utmaningsrätt i Bräcke kommun.pdf 397.5 kB 2020-06-24 13.22

Översiktsplan

Övergripande styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordningsstadga.pdf 8.5 kB 2011-06-28 09.20
Diskriminerings- och likabehandlingsplan.pdf 601.7 kB 2020-06-24 13.22
Kopiering av allmänna handlingar - avgifter.pdf 255.7 kB 2016-04-15 14.46
IT-policy.pdf 200.2 kB 2016-06-13 07.13
Kommunikationspolicy.pdf 315.2 kB 2016-03-02 14.18
Medarbetarpolicy.pdf 199 kB 2016-03-03 11.55
Arbetsmiljöpolicy.pdf 130.9 kB 2016-04-15 13.13
Farliga förmåner anställda och förtroendevalda - policy.pdf 307 kB 2015-10-26 12.42
Rehabiliteringspolicy.pdf 404.7 kB 2013-04-11 08.34
Friskvårdspolicy.pdf 532.5 kB 2015-12-21 13.36
Folkhälsopolicy.pdf 336.8 kB 2011-06-17 10.26
Samverkansplan kommun och polis - Ökad trygghet.PDF 522 kB 2013-06-27 11.19
Investeringspolicy.pdf 383.7 kB 2015-12-21 13.36
Miljöpolicy.pdf 176.2 kB 2010-12-17 08.51
Agenda 21 Handlingsprogram.pdf 196.6 kB 2009-10-28 12.03
Utvecklingsplan.pdf 719 kB 2009-10-28 12.06

Arbetsordningar och reglementen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkivreglemente.pdf 188.5 kB 2016-03-03 09.06
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Bräcke och Berg.pdf 213 kB 2018-11-23 09.21
Reglemente för bygg- och miljönämnden.pdf 135.4 kB 2018-10-26 10.42
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf 540.5 kB 2020-10-12 14.48
Reglemente för krisledningsnämnden i Bräcke kommun.pdf 735.8 kB 2018-11-01 15.48
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente.pdf 452.4 kB 2016-03-03 09.54
Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar.pdf 220 kB 2016-10-28 12.10
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 257 kB 2020-06-24 13.21
Revisorernas reglemente.pdf 514.2 kB 2020-06-24 13.25
Sidan publicerad 2021-01-25 av Stina Hylén