Dela sidan på sociala medier

Författningssamling

Här finns kommunens olika planer, policys, program och taxor samlade.

Bygga och bo

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna bestämmer för VA.pdf Pdf, 99 kB, öppnas i nytt fönster. 99 kB 2023-06-21 08.39
Avfallsföreskrifter Bräcke kommun.pdf Pdf, 442.8 kB, öppnas i nytt fönster. 442.8 kB 2024-01-10 10.44
Avfallsplan.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2017-05-29 08.04
Avfallstaxa allmänna bestämmelser.pdf Pdf, 159.5 kB, öppnas i nytt fönster. 159.5 kB 2024-01-10 10.51
Avfallstaxa prislista bilaga 1.pdf Pdf, 158.8 kB, öppnas i nytt fönster. 158.8 kB 2024-01-10 10.44
Avfallstaxa prislista bilaga 2.pdf Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster. 135.9 kB 2024-01-10 10.44
Bestämmelser för bidrag till enskilda vägar.pdf Pdf, 51 kB, öppnas i nytt fönster. 51 kB 2013-06-13 15.12
Bestämmelser för bidrag till enskild utfartsväg.pdf Pdf, 111.3 kB, öppnas i nytt fönster. 111.3 kB 2023-05-11 14.08
Bestämmelser för bidrag till gatlysföreningar.pdf Pdf, 19.9 kB, öppnas i nytt fönster. 19.9 kB 2023-06-08 07.52
Informationbrev till fastighetsägare om vatten.pdf Pdf, 61.5 kB, öppnas i nytt fönster. 61.5 kB 2012-06-18 07.28
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun.pdf Pdf, 534.4 kB, öppnas i nytt fönster. 534.4 kB 2016-12-19 14.26
Plan- och bygglovstaxa inkl taxetabeller.pdf Pdf, 822.6 kB, öppnas i nytt fönster. 822.6 kB 2023-12-21 11.36
Riktlinjer Schaktbestämmelser.pdf Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. 3.2 MB 2020-04-02 07.34
Råd och regler för trottoarpratare.pdf Pdf, 898 kB, öppnas i nytt fönster. 898 kB 2020-06-24 13.27
Sotningstaxa 2016.pdf Pdf, 97.1 kB, öppnas i nytt fönster. 97.1 kB 2016-07-13 13.07
Stormskador - riktlinjer.pdf Pdf, 269.6 kB, öppnas i nytt fönster. 269.6 kB 2016-06-13 07.15
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar.pdf Pdf, 227.1 kB, öppnas i nytt fönster. 227.1 kB 2024-01-22 12.24
Taxa för felparkering.pdf Pdf, 375.5 kB, öppnas i nytt fönster. 375.5 kB 2022-04-20 15.38
Tomtpriser.pdf Pdf, 6.7 kB, öppnas i nytt fönster. 6.7 kB 2009-10-28 12.02
Uppdragsverksamhet inom bygg- och miljö - taxa.pdf Pdf, 203.6 kB, öppnas i nytt fönster. 203.6 kB 2016-12-01 10.18

Kultur och fritid

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Biblioteksplan 2021-2024.pdf Pdf, 848.2 kB, öppnas i nytt fönster. 848.2 kB 2021-01-05 08.41
Program för bidrag till föreningslivet i Bräcke kommun 2024.pdf Pdf, 519.6 kB, öppnas i nytt fönster. 519.6 kB 2023-12-29 10.56

Övergripande styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Agenda 21 Handlingsprogram.pdf Pdf, 196.6 kB, öppnas i nytt fönster. 196.6 kB 2009-10-28 12.03
Arbetsmiljopolicy för Bräcke Kommun.pdf Pdf, 397.8 kB, öppnas i nytt fönster. 397.8 kB 2021-12-19 20.21
Diskriminerings- och likabehandlingsplan.pdf Pdf, 601.7 kB, öppnas i nytt fönster. 601.7 kB 2020-06-24 13.22
Farliga förmåner anställda och förtroendevalda - policy.pdf Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster. 307 kB 2015-10-26 12.42
Folkhälsopolicy 2020-2024.pdf Pdf, 22.5 MB, öppnas i nytt fönster. 22.5 MB 2024-02-02 13.08
Friskvårdspolicy.pdf Pdf, 392.1 kB, öppnas i nytt fönster. 392.1 kB 2021-12-19 20.21
Investeringspolicy.pdf Pdf, 383.7 kB, öppnas i nytt fönster. 383.7 kB 2015-12-21 13.36
IT-policy.pdf Pdf, 200.2 kB, öppnas i nytt fönster. 200.2 kB 2016-06-13 07.13
Kommunikationspolicy.pdf Pdf, 315.2 kB, öppnas i nytt fönster. 315.2 kB 2016-03-02 14.18
Kopiering av allmänna handlingar - avgifter.pdf Pdf, 255.7 kB, öppnas i nytt fönster. 255.7 kB 2016-04-15 14.46
Medarbetarpolicy.pdf Pdf, 199 kB, öppnas i nytt fönster. 199 kB 2016-03-03 11.55
Medborgarlöfte 2024-2026.pdf Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. 1.3 MB 2024-02-02 13.09
Miljöpolicy.pdf Pdf, 176.2 kB, öppnas i nytt fönster. 176.2 kB 2010-12-17 08.51
Ordningsstadga.pdf Pdf, 8.5 kB, öppnas i nytt fönster. 8.5 kB 2011-06-28 09.20
Rehabiliteringspolicy.pdf Pdf, 404.7 kB, öppnas i nytt fönster. 404.7 kB 2013-04-11 08.34
Samverkansöverenskommelse Polis och kommun 2023-2026.pdf Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. 1.7 MB 2024-02-02 13.09
Utvecklingsplan.pdf Pdf, 719 kB, öppnas i nytt fönster. 719 kB 2009-10-28 12.06
Sidan publicerad 2024-06-07 av Linnea Ingelsson