Dela sidan på sociala medier

Författningssamling

Här finns kommunens olika planer, policys, program och taxor samlade.

Barn och utbildning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna bestämmelser för barnomsorg.pdf Pdf, 52.7 kB. 52.7 kB 2017-12-13 10.44
Inackorderingstillägg Jämtlands gymnasium - regler 2017-2018.pdf Pdf, 44.8 kB. 44.8 kB 2017-12-13 10.44
Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg.pdf Pdf, 255.2 kB. 255.2 kB 2020-06-24 13.16
Avgiftsnivåer för maxtaxa 2021.pdf Pdf, 227.3 kB. 227.3 kB 2021-01-04 08.51

Kultur och fritid

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Program för bidrag till föreningslivet i Bräcke kommun.pdf Pdf, 573.6 kB. 573.6 kB 2020-05-07 11.58
Biblioteksplan 2021-2024.pdf Pdf, 848.2 kB. 848.2 kB 2021-01-05 08.41

Stöd och omsorg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Varuhemsändning - policy och rutiner.pdf Pdf, 800.7 kB. 800.7 kB 2014-07-10 11.57
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - riktlinjer för insatser.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2010-06-18 10.52
Färdtjänst - ansökan region JH.pdf Pdf, 328.9 kB. 328.9 kB 2017-12-13 12.42
Handlingsplan mot våld i nära relationer.pdf Pdf, 327.8 kB. 327.8 kB 2014-03-19 07.18

Miljö och hälsoskydd

Övergripande styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordningsstadga.pdf Pdf, 8.5 kB. 8.5 kB 2011-06-28 09.20
Diskriminerings- och likabehandlingsplan.pdf Pdf, 601.7 kB. 601.7 kB 2020-06-24 13.22
Arbetsmiljopolicy för Bräcke Kommun.pdf Pdf, 397.8 kB. 397.8 kB 2021-12-19 20.21
Kopiering av allmänna handlingar - avgifter.pdf Pdf, 255.7 kB. 255.7 kB 2016-04-15 14.46
IT-policy.pdf Pdf, 200.2 kB. 200.2 kB 2016-06-13 07.13
Kommunikationspolicy.pdf Pdf, 315.2 kB. 315.2 kB 2016-03-02 14.18
Medarbetarpolicy.pdf Pdf, 199 kB. 199 kB 2016-03-03 11.55
Farliga förmåner anställda och förtroendevalda - policy.pdf Pdf, 307 kB. 307 kB 2015-10-26 12.42
Rehabiliteringspolicy.pdf Pdf, 404.7 kB. 404.7 kB 2013-04-11 08.34
Folkhälsopolicy.pdf Pdf, 336.8 kB. 336.8 kB 2011-06-17 10.26
Samverkansplan kommun och polis - Ökad trygghet.PDF Pdf, 522 kB. 522 kB 2013-06-27 11.19
Investeringspolicy.pdf Pdf, 383.7 kB. 383.7 kB 2015-12-21 13.36
Miljöpolicy.pdf Pdf, 176.2 kB. 176.2 kB 2010-12-17 08.51
Agenda 21 Handlingsprogram.pdf Pdf, 196.6 kB. 196.6 kB 2009-10-28 12.03
Utvecklingsplan.pdf Pdf, 719 kB. 719 kB 2009-10-28 12.06
Friskvårdspolicy.pdf Pdf, 392.1 kB. 392.1 kB 2021-12-19 20.21

Arbetsordningar och reglementen

Sidan publicerad 2023-02-22 av Stina Hylén