Dela sidan på sociala medier

Folkhälsa

Folkhälsa handlar om att så många som möjligt ska ha en god hälsa och att den ska vara på lika villkor. Folkhälsan påverkas av många olika faktorer såsom exempelvis utbildning, arbete och levnadsvanor men även av upplevelsen kring gemenskap samt trygghet.

Hälsa är en resurs för individen, folkhälsa är ett mål för samhället

Alla individer har olika förutsättningar till en god hälsa, så därför är vår uppgift i samhället att försöka ge människor så jämlika levnadsvillkor som möjligt, vilket ger alla människor möjlighet att skapa sig en god livsstil.

Vi i Bräcke kommun arbetar för att våra invånare ska må bra och känna stolthet, därför försöker vi arbeta med folkhälsa på alla avdelningar inom kommunen och vi försöker även samordna detta arbete för att skapa en effektivitet som är till förmån för våra invånare. Vi arbetar utifrån fyra prioriterade områden:

  • Tidiga livets villkor
  • Utbildning och arbete
  • Hälsofrämjande miljöer
  • Inflytande och delaktighet

Vi ser folkhälsa som en viktig del av vår kommuns tillväxt, en pusselbit som behövs för att skapa en hållbar utveckling i kommunen.

Gå in på de olika länkarna till vänster för att läsa mer om arbetet kring folkhälsa här i kommunen, till höger har ni länkar till det pågående arbetet på läns- samt nationell nivå.

​Aktivitetsplan Folkhälsa 2021 - Bräcke kommun

Här på hemsidan kan du läsa aktivitetsplanen:

Aktivitetsplan Folkhälsa 2021 - Bräcke kommun Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (länk till pdf)

Sidan publicerad 2021-09-07 av Stina Hylén