Dela sidan på sociala medier

Folkhälsa

God hälsa och trygghet är grundstenarna för människor i ett välfärdssamhälle, för att skapa en attraktiv kommun och god tillväxt.
Folkhälsa handlar om människors egna val och vanor, om yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället.

Folkhälsa berör också trygghet, jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminring och alkohol- och drogrelaterade frågor.

Hälsa - att må bra

Att må bra, ha tillräckliga resurser för att klara vardagens krav och att ha möjligheten att förverkliga personliga mål - är en vanlig definition för att beskriva hälsa. en person kan må bra trots sjukdom eller funktionshinder, eller likaså uppskatta sin hälsa som dålig utan att i medicinsk menig vara sjuk.

Du kan göra mycket som enskild individ för att påverka din hälsa men samhället har ett ansvar för att medverka till en god hälsa för många - alltså en god folkhälsa.

Folkhälsa - god hälsa för många

Genom att exempelvis studera livskvalitet, medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomsten av sjukdom kan man mäta folkhälsan. Folkhälsan påverkas av den miljö och de sammang man vi lever i. Det övergripande målet för folkhälsa i Sverige är att skapa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Hälsa är en resurs för individen, folkhälsa är ett mål för samhället

Alla individer har olika förutsättningar till en god hälsa, så därför är vår uppgift i samhället att försöka ge människor så jämlika levnadsvillkor som möjligt, vilket ger alla människor möjlighet att skapa sig en god livsstil.

Vi i Bräcke kommun arbetar för att våra invånare ska må bra och känna stolthet, därför försöker vi arbeta med folkhälsa på alla avdelningar inom kommunen och vi försöker även samordna detta arbete för att skapa en effektivitet som är till förmån för våra invånare. Vi arbetar utifrån fyra prioriterade områden:

  • Tidiga livets villkor
  • Utbildning och arbete
  • Hälsofrämjande miljöer
  • Inflytande och delaktighet

Vi ser folkhälsa som en viktig del av vår kommuns tillväxt, en pusselbit som behövs för att skapa en hållbar utveckling i kommunen.

Sidan publicerad 2024-02-28 av Åsa Bjöörn