Dela sidan på sociala medier

Björnpriset - Årets Björn i Bräcke kommun


Priset Årets Björn delas ut till den eller de som med sina insatser eller bedrifter främjat samhällsutvecklingen i kommunen och som är föregångare i arbetet med att skapa mervärde för de som bor och verkar i kommunen.

Vem blir Årets Björn 2024? Det bestämmer du!

Redan nu kan du skicka in ditt förslag med motivering via formuläret på den här sidan. Priset delas ut i december.

Pristagaren ska under året ha bidragit till att skapa stolthet och engagemang eller att uppmärksamma platsen Bräcke kommun. Priset på 10 000 kr kan delas ut till personer, grupper eller organisationer som har sin bas i Bräcke kommun. Priset delas ut i december varje år.

Vill du hellre posta din motivering skickar du den till Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke och märker kuvertet "Årets Björn".

Formulär för nomineringBeskriv varför den du nominerar borde tilldelas priset.
Kontaktuppgifter till den nominerade: * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter till den nominerade:
Kontaktuppgifter till dig som lämnar förslaget * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter till dig som lämnar förslaget
Så behandlar vi dina personuppgifter

När vi tar emot nomineringar behöver vi spara och behandla personuppgifter om den nominerade och om dig som lämnar nomineringen. Ansöker du för egen del kommer vi att spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna vi behandlar är namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Syftet med behandlingen är att handlägga ansökningar och nomineringar till olika utmärkelser.

Personuppgifterna hämtas från den ansökan/nominering som kommit in. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna raderas, eller överförs till slutarkivet där de bevaras för alltid, när de inte längre behövs för att handlägga ditt ärende. Vilka personuppgifter som sparas respektive raderas fastställs i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Den som nomineras kommer att informeras om att vi behandlar hens personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina och den nominerades personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0693-161 00 eller bracke@bracke.se. Du når vårt dataskyddsombud Malin Johansson på 0693-161 40. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att skicka in dina klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats..

Tidigare björnar

2023 fick Erik Magnusson priset. Han har genom sitt outsinliga engagemang för bygden genom politiken, fackföreningsrörelsen och föreningslivet starkt bidragit till att den gamla bruksorten har överlevt. När nedläggningen av boardfabriken drabbade bygden var det främst Eriks insatser som möjliggjorde en fortsatt utveckling av industriområdet. Han räcker fortfarande en hjälpande hand vid de etableringar som planeras. Erik har också fyllt en viktig funktion som sammanhållande länk för de många fiberföreningar som i ett tidigt skede placerade Bräcke kommun som en av de bredbandstätaste i landet.

2022 fick Kälarnebygdens ekonomiska förening, med ordförande Michael Löfgren i spetsen, priset som årets Björn. Föreningen har de senaste åren genomfört en rad viktiga projekt som både höjt livskvalitén och förenklat vardagen för boende i Kälarneområdet. De större projekten som föreningen drivit är att få på plats en multiarena och en ny drivmedelstank.

2021 mottog Lars Eklund priset Årets Björn för arbetet med Mickelbacken i Gällö. Som ordförande 2012–2021 har Lars varit spindeln i nätet i det mesta som händer i och runt slalombacken. Mickelbacken är också en viktig mötesplats för barn och ungdomar i bygden vintertid, och lockar många besökare även från grannkommunerna. Det är många ideella medlemmar som tillsammans aktivt jobbar i föreningen. Alltifrån att köra pistmaskin, hyra ut utrustning, röja i skogen på sommaren/hösten till att stå i liften. Engagemanget och drivet hos medlemmarna i Gällö SK är starkt!

2020 var det Per Hakfelt som tog emot priset som Årets Björn, för att han med basen i sitt företagande varit en drivande kraft bakom samhällsutvecklingen i Bräcke.

Årets Björn 2019 blev Ove Kjellberg, tack vare att han varit drivande bakom att väg 711 mot Albacken asfalterats. (Läs mer om vägen som gick vägen i Nära 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Årets Björn 2018 blev Sundsjö Hembygdsförening, för sina insatser under skogsbränderna. (Läs mer om dem i Nära 2019) Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Årets Björn 2017 blev Leif Milling, fotograf som med sina vackra bilder skapar stolthet över Bräcke kommun som plats att bo på. (Läs mer om honom i Nära 2018 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.).

Prisets namn kommer från björnen på Bräckes kommunvapen. En björn som rör sig bland höga berg och vackra dalar, bland fiskrika sjöar och bärdoftande skogar. En modig björn som tar vara på det som finns i närområdet och skapar förutsättningar för ett rikt liv både för sig själv och andra.

Övriga priser

Kom ihåg att du under hösten också kan nominera dig själv eller någon annan till kultur-, miljö- och idrottspriset. Läs mer på sidan Priser.

Sidan publicerad 2024-01-22 av Stina Hylén