Dela sidan på sociala medier

Påverka

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar dig som medborgare. Det kan exempelvis gälla förskola och skola, äldreomsorgen eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Vill du vara med och påverka? Här får du veta mera om olika sätt att väcka frågor och påverka i politiken.

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige vill utveckla dialogen mellan förtroendevalda och invånare och erbjuder därför dig som kommuninvånare att ställa en fråga till politikerna på ett kommunfullmäktigemöte.

Varje fråga får ta högst två minuter att ställa och ska riktas till en namngiven politiker. Efter svaret får en kort följdfråga ställas, men det får inte bli någon debatt. Frågan ska gälla ämnen som ligger inom kommunens ansvarsområden men som inte berör enskilda personer eller har med myndighetsutövning att göra.

Du har möjlighet att själv framföra frågan på mötet eller få den uppläst. Vi behöver veta din fråga senast två dagar innan mötet för att bäst kunna förbereda ett svar, men det går också bra att anmäla den senast vid mötets början.

Om svar inte kan lämnas till frågeställaren under sammanträdet ska berörd förtroendevald skriftligen svara inom tio dagar.

Skicka din fråga till fragestund@bracke.se eller ring kommunsekreterare Malin Johansson: 0693-161 40.

På den digitala anslagstavlan Öppnas i nytt fönster. ser du när nästa kommunfullmäktige äger rum.

Medborgarförslag

Alla kommuninvånare har möjlighet att skriva medborgarförslag. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer som är folkbokförda i Bräcke kommun. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag.

Läs mer på sidan Medborgarförslag. Där hittar du även blanketten för medborgarförslag, som fylls i och lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller direkt till fullmäktiges ordförande på fullmäktiges sammanträde.

Lyssna på mötet

Genom att titta på debatterna har du chans att sätta dig in i ärendena. Alla är välkommen att följa kommunfullmäktiges sammanträden på plats men det är bara de folkvalda som får debattera under sammanträdet. Det går också att följa sammanträdena via webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden. Öppnas i nytt fönster.

Kontakta politiker

Självklart kan du kontakta partiföreträdare när som helst. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kommunfullmäktiges ledamöter & ersättare, och under Kommunstyrelsen

Rösta i de allmänna valen

I Sverige är det kommunalval vart fjärde år. Då väljer du vilka politiker som ska representera dig i kommunfullmäktige. Nästa gång det är val är i september 2026. De som får rösta i kommunalvalet är kommuninvånare som har fyllt 18 år och är något av följande:

• Svensk medborgare.
• Utländsk medborgare som har bott i Sverige i minst tre år.
• Norsk, isländsk eller EU-medborgare som bott i Sverige i minst 30 dagar.

Sidan publicerad 2024-01-17 av Malin Johansson