Dela sidan på sociala medier

Kälarne skolområde

Goda relationer och allas lika värde är något vi på Kälarne skola värdesätter. Genom goda relationer och en tro på allas lika värde jobbar vi mot de högt uppsatta målen i enlighet med läroplanen. Vi har hela östra delen av vår kommun som upptagningsområde. Skolan ligger mitt i samhället och är en F-9 skola med ca 100 elever. De som kommer från byar i skolans omnejd åker skolskjuts till och från skolan.

“Framtiden kommer inte till oss, vi skapar den” är skolans ledord. Vi förbereder eleverna för att möta det moderna samhället. Vi använder oss bland annat av tidsenlig teknik för att bidra till ett lustfyllt lärande. Våra elever i åk 6–9 har egna datorer som arbetsredskap och för de yngre eleverna finns datorer och lärplattor att tillgå. Det pedagogiska hjälpmedlet Haldor Education är en modern utbildningsplattform där lärare, elever, skolledning och vårdnadshavare samarbetar för att synliggöra mål och arbetsuppgifter. Som vårdnadshavare kan du via Haldor kommunicera med skolan och följa ditt barns utveckling löpande under läsåret. Du kan även rapportera frånvaro, läsa feedback på uppgifter, se schema och ta del av planeringar. Detta är ett hjälpmedel i vår strävan mot att alla elever skall nå målen.

Längdhoppsbild

Utemiljö och rastvärdskap. Skolan har rika tillfällen till rörelse på rasterna. Vår fantastiska skolgård ger utrymme för en aktiv återhämtning. Lek, rörelse, fantasi och skapande är viktigt för lärandet och ges stort utrymme i arbetsdagens utformning. Vi ser till att aktiviteter inom friluftsliv och hälsa är regelbundna inslag i den dagliga skolverksamheten, och att dessa ständigt utvecklas. Alla raster bemannas av pedagogisk personal som rastvärdar för att säkerställa delaktighet och trygghet för alla. Vi har gungor, lekställningar, skogspartier och en stor nybyggd multiarena. På vintern har vi även skridskobana, skidspår och närhet till slalombacke. För högstadieelever har vi förutom vårt populära café där man kan spela sällskapsspel eller biljard även andra rastaktiviteter som spökboll, bordpingis och beachvolleyboll.

Elevers delaktighet och demokrati är något vi lägger stor vikt vid. Förutom det löpande arbetet har vi ett aktivt elevråd med representanter från F-9 där eleverna ges möjlighet att driva frågor som påverkar deras vardag. Eleverna tränar också på entreprenörskap genom olika åldersanpassade aktiviteter. De yngre barnen har ett Lekotek där de ansvarar för utlåning av leksaker på raster tillsammans med pedagogerna. Man anordnar discon, försäljning och många andra aktiviteter. På högstadiet driver eleverna bland annat Café Slussen, där man ansvarar för den dagliga försäljningen. En årlig tradition för åk 9 är Luciarevyn, där man tillsammans med skolans dramapedagog anordnar och medverkar i en förställning som visas för hela bygden. Genom dessa aktiviteter utvecklar eleverna sin kunskap och sina förmågor genom eget ansvar, samarbete och laganda. All försäljning går direkt till respektive klasskassa.

Aktivitet på idrottsplanen

Bibliotek och simhall. Förutom multiarenan har vi en egen sporthall och simhall. Utöver de vanliga idrottstimmarna får alla elever simundervisning i mindre grupper från cirka 4 års ålder fram till årskurs 9. Våra elever blir därför duktiga simmare, vilket vi tycker är viktigt, speciellt med tanke på att vi bor i en sådan sjörik trakt.

Skolan inrymmer också ortens bibliotek i Kälarne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidshemmet erbjuder pedagogisk verksamhet efter skoldagens slut och under lov, då föräldrarna arbetar eller studerar. Vi jobbar för att stimulera elevens utveckling och lärande. Verksamheten är till för barn upp till 12 års ålder.

Sidan publicerad 2021-02-11 av Ulla Lemon