Dela sidan på sociala medier

SCB:s medborgarundersökning

Bräcke kommun deltar varje år i SCB:s medborgarundersökning där 1000 slumpvis utvalda kommuninvånare får svara på hur det är att leva i kommunen. Svaren hjälper till att utveckla kommunen i rätt riktning och används för att mäta hur väl kommunen uppfyller sina mål.

2022 års undersökning

Lite längre ner på den här sidan hittar du en rapport över hur resultatet tas om hand samt en länk till resultatet i siffror.

2023 års undersökning

Årets undersökning genomförs 24 augusti-7 november. Är du utvald att svara på undersökningen har du fått all information i brevlådan.

är du utvald?

Rapport från 2022 års undersökning

Under hösten 2022 deltog Bräcke kommun i en medborgarundersökning som genomfördes av Statistiska centralbyrån (SCB). Ett slumpmässigt urval av invånare i kommunen fick svara på en enkät om deras upplevelse av att leva och bo i Bräcke kommun, kommunens verksamheter och möjligheter till inflytande.

Resultatet från medborgarundersökningen är en viktig resurs för tjänstepersoner och politiker för att identifiera områden som fungerar, men framför allt var det finns utmaningar. SCB genomför regelbundet medborgarundersökningar i Sveriges kommuner, och den senaste undersökningen skickades ut till cirka 1000 invånare i Bräcke kommun. Av dem svarade 41,2 procent på enkäten, vilket motsvarar 410 personer. Bräcke kommun är en av de kommunerna med bäst svarsfrekvens.

Varför genomförs medborgarundersökningen?

Medborgarundersökningen är ett av flera instrument som kommunen kan använda för att identifiera utmaningar och förbättringsområden. Den ger också en bild av hur de svarande medborgarna ser på sin kommun och ger en tydlig indikation till tjänstepersoner och politiker om vad kommunen behöver förbättra.

Så ser medborgarna i Bräcke kommun på sin kommun

Medborgarundersökningen visar att 82,1 procent svarar att de anser att Bräcke kommun är en bra plats att leva och bo i. De som bor här tycker det är en trygg plats med bra internetuppkoppling och bra skolor.

Utmaningar för förtroendet för politiker

Medborgarundersökningen visar också att kommunen har utmaningar. Undersökningen pekar på ett förhållandevis lågt förtroende för politiker. Medborgarna upplever det svårt att påverka och få insyn i kommunens verksamhet och politiska beslut.

– Det låga förtroendet tas på största allvar av oss politiker och det är något vi måste jobba med för att förbättra resultatet i nästa medborgarundersökning, säger Richard Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande i Bräcke kommun.

Han lyfter exempel på områden där de redan nu finns planer på förbättring.

– Bräcke kommun kommer utöka sin medverkan i annonsbladet Kommunbladet. Där har vi möjlighet att lyfta information kring kommande politiska beslut så att medborgarna får större insyn. Allt som politikerna planerar att besluta om finns i kallelserna på bracke.se men jag förstår att människor i allmänhet inte lusläser dessa så vi behöver såklart visa det på fler ställen. En sak vill jag klargöra och det är att det inte finns någon bakomliggande agenda kring att dölja beslut. Om det upplevs att vi kommunicerar dåligt handlar det enbart om tidsbrist, säger Richard Nilsson (S).

När det handlar om möjligheten att påverka säger han att det är svårt att hitta former för medborgardialogen som människor vill ta del av. Kommunen har försökt ha allmänhetens frågestund under kommunfullmäktige men intresset har hittills varit svalt. Nu jobbar politikerna med att ta fram en plan för ytterligare former av medborgardialog där några förslag som framkommit är bymöten, informationspunkter och rådgivande organ.

Sätt att påverka här och nu

Vill du följa, påverka och engagera dig i utvecklingen av Bräcke kommun kan du göra det på flera sätt. På sidan Påverka Länk till annan webbplats. har vi samlat olika alternativ.

Läs hela undersökningen

Du kan ta del av hela SCB:s medborgarundersökning via kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-08-24 av Stina Hylén