Få stöd hos familjerådgivningen

Alla kan få problem i sina nära relationer. På familjerådgivningen erbjuds hjälp att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna: kärleksrelationer, vuxna syskonrelationer, föräldrar och enskilda som vill förbättra sina nära relationer. Familjerådgivningen erbjuder samtal för alla oavsett kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, funktionsvariation eller religion/trosuppfattning. De har sträng sekretess och för inga journaler.

Rådgivarna är socionomer med lång yrkeserfarenhet och vidareutbildning i psykoterapi: KBT, psykodynamisk- och familjeterapi. Familjerådgivningen i Jämtlands län är en samverkan mellan länets kommuner. Huvudmottagning finns i Östersund. Mottagningar finns också vissa dagar per månad i Bräcke, Hackås, Hammarstrand, Krokom, Mörsil, Strömsund, Sveg/Hede. Samtalsavgiften är 200 kronor per samtal. 

Läs mer om familjerådgivningen och kom i kontakt med dem via: Familjerådgivning - Östersund.se (ostersund.se) Länk till annan webbplats.

en bild på en familj av trägubbar i en pratbubbla i vänstra hörnet. Vit bakgrund med texten "Få stöd hos familjerådgivarna"
Sidan publicerad 2024-04-11 av Linnea Ingelsson