Rapport från kommunfullmäktige 15 november

Här kan du läsa om några av ärendena som togs upp på senaste kommunfullmäktigemötet.

Mötet inleddes med en informationspunkt från kommundirektör Bengt Flykt där han bland annat gick igenom status på rivningarna inom ramen för Kommundelegationen. Vid datumet 2023-11-15 ser det ut såhär:

  • Norrlandsgatan 21 i Bräcke är riven.
  • Kvarnvägen i Kälarne är riven men det återstår att tranpostera bort det sista
  • Röda skolan i Kälarne håller på att rivas.
  • Simhallen/lilla sporthallen och gamla högstadiet i Bräcke ska rivas under vintern vilket planeras starta under skolans jullov.
  • Hantverksgatan 21 ska kallställas vid årsskiftet och det pågår upphandling av rivningsentreprenör.
  • Furugränd 6 ska kallställas på vårkanten och det pågår projektering.
  • Alla rivningar ska vara klara till augusti 2024 och än så länge håller tid och budget
  • Fastigheterna som försvinner kommer ge en omedelbar effekt på kommunens budget.

Prognos för ekonomin

Andra punkter under mötet handlade om delårsrapport och prognos för kommunen. Kommunen redovisar per den 31 augusti 2023 ett resultat på minus en miljon. Prognosen för hela året är minus 13,6 miljoner kronor. Delårsrapporten och prognosen godkändes av fullmäktige, med uppmaningen att alla nämnder ska vara ytterst restriktiva med sina kostnader i syfte att förbättra resultatet jämfört med prognosen.

Prognosen för MidSweden365 är ett resultat på minus 1,7 miljoner för hela 2023, och även den godkändes av fullmäktige. Det bedöms inte behövas aktieägartillskott till MidSweden365 under året. Kommunens skattesats för 2024 godkändes och den ligger därmed kvar på 23,39 kr.

Fullmäktiges frågestund

En nyhet under senaste kommunfullmäktige var ”fullmäktiges frågestund” där ledamöter kan ställa frågor till varandra som rör kommunens verksamhet.

Richard Nilsson (S) ställde en fråga till Christer Olsson (JVB) om den namninsamling JVB genomför angående rivning av Hantverksgatan 21 i Bräcke och hur de tänker sig att underskottet Bräcke kommun har för sin bostadsverksamhet ska täckas om inte Hantverksgatan 21 rivs. Christer Olsson svarade att man vill att Hantverksgatan 21 säljs.

Anders Lundqvist (V) ställde en fråga till Socialdemokraterna och Centerpartiet om hur långt de har kommit i diskussionerna kring att skapa en medborgardialog. Yngve Hamberg (S) svarade att det sannolikt kommer att finnas ett färdigt förslag kring detta i april 2024.

Se sändningen i efterhand

Du kan se webbsändningen av kommunfullmäktige i efterhand på vår hemsida.

Protokollet från kommunfullmäktige hittar du på vår mötesplattform när det är justerat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pratbubbla med texten Rapport från kommunfullmäktige
Sidan publicerad 2023-11-21 av Stina Hylén