Språkombud stärker kommunikationen på arbetsplatser

För att kunna klara nuvarande och framtida kompetensbehov inom kommunens vård- och socialavdelning ser man ett behov av att stärka språket. Det gör att flera som inte har svenska som modersmål kan arbeta inom vårdsektorn och ökar även trivseln och inkluderingen på arbetsplatsen. Av den anledningen diplomerades den 17 december 2023 de sju första språkombuden i Bräcke kommun.

Bild på Bräcke kommuns språkombud

Från vänster i bild: Johanna Ågebrant Kognitiva stödteamet, Karin Wiktorsson Språkombudsutbildare, Ina van Westendorp Kognitiva stödteamet, Berit Larsson Gellinergården, Tinta Karlsson Gimsätra, Anna-Lena Nilsson Gellinergården och Susanne Svensson Gimsätra. Saknas på bild gör Amanda Löfqvist Bräcke hemtjänst.

Som språkombud har du i uppdrag att stötta kollegor när det gäller språkutveckling. Det kan göras på flera sätt och har flera positiva effekter. Språkombudet stöttar kollegor i frågor som gäller språkutveckling, arbetar tillsammans med chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och använder olika verktyg för att säkerställa att informationen uppfattas av alla medarbetare. I praktiken kan detta innebära att ha språkövningar under arbetsplatsträffar eller veckans ordspråk skrivet på en tavla i fikarummet. Under utbildningen utarbetar språkombuden en handlingsplan tillsammans med sin chef där de identifierar både kortsiktiga och långsiktiga arbetsområden för sin specifika arbetsplats.

– Språkombuden ska bidra till att vi pratar mer om språk på arbetsplatserna och arbetar för att minska tabut kring språkliga svårigheter. Fler ska känna sig som en del av arbetsplatsen och vågar prata mer, förklarar Karin Wiktorsson som är en av två språkombudsutbildare inom Bräcke kommun.

Konceptet med språkombud ägs sedan 2018 av föreningen Vård- och omsorgscollege. Föreningen drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia. De första språkombuden i kommunen är nu färdigdiplomerade och under året ska fler utbildas.

– Att arbeta med språk, kultur och kommunikation på arbetsplatserna borde vara en självklarhet för att alla kollegor ska få känna sig som en del av arbetslaget. Att både få förstå och veta varför man gör på ett visst sätt eller varför någon annan gör det bör vara en rättighet för alla, säger Karin Wiktorsson.

Språkombud stärker kommunikationen på arbetsplatser
Sidan publicerad 2024-01-30 av Linnea Ingelsson