Dela sidan på sociala medier

Kommunbladet

Bräcke kommun annonserar varje vecka i gratistidningen Kommunbladet om aktuella saker som är bra att känna till för medborgare i kommunen. Utöver annonssidan publicerar kommunen även information i artikelform.

Kommunbladet drivs av Reklamen AB i Bräcke och delas ut till alla hushåll och företag i Bräcke kommun.

Företaget som ger ut Kommunbladet publicerar även Kommunbladet digitalt:

Observera att det INTE är kommunen du kontaktar om du vill annonsera i Kommunbladet, utan du kontaktar Reklamen AB i Bräcke som ger ut bladet.

Om kommunens medverkan i Kommunbladet

Bräcke kommun annonserar varje vecka i Kommunbladet om aktuella saker som är bra att känna till för medborgare i kommunen. Utöver det har kommunen sedan april 2023 börjat publicera information i artikelform. Här förklarar Bräcke kommuns kommunikatör Stina Hylén varför.

brevlådor

– I och med att Kommunbladet från och med i våras delas ut som gratistidning och därmed går ut till alla hushåll och företag i kommunen, inte bara de som tar emot reklam, ser vi att det är en bra kanal för kommuninformation, förklarar Stina Hylén, kommunikatör på Bräcke kommun.

Ett komplement till digitala kanaler

Hon säger att Kommunbladet kompletterar kommunens digitala kanaler, det vill säga hemsida och sociala medier.

Stina Hylén

Stina Hylén, kommunikatör

– Det är många som hellre tar del av information fysiskt än digitalt och det är därför viktigt att vi som kommun fortsätter delge vår information på papper i brevlådan så att vi når fler, säger Stina Hylén.

Att nå ut med information kan vara svårt.

– När vi genomför enkäter om vad medborgarna tycker om kommunens information får vi ofta kritik kring att det är för lite information eller i fel kanal. Det är nog omöjligt att tillfredsställa allas önskemål om var information ska finnas, tror jag, men jag hoppas att vi genom att finnas både digitalt och i Kommunbladet ändå når en stor del av våra målgrupper, säger hon.

Lämna synpunkter på kommunens information

Eftersom kommunen har ansvar för en mängd områden, inte minst inom välfärden, berörs alla medborgare på ett eller annat sätt av kommunens verksamheter, och det är viktigt att medborgarna känner sig väl informerade. Har du synpunkter på kommunens information är du välkommen att skicka in dem via formuläret på www.bracke.se/synpunkter

kommunbladet vecka 15

Några exempel på Kommunblad (v. 14-24)

Vecka 24

Vecka 21

Vecka 20

Vecka 19

Vecka 18

Vecka 16

Vecka 15

Vecka 14

Sidan publicerad 2024-01-22 av Stina Hylén