Dela sidan på sociala medier

Sociala medier

Bilden visar symboler för facebook, instagram och youtube.

Våra kanaler

Bräcke kommun finns representerad på olika sociala medier-kanaler. Här länkar vi till dem.

Facebook
Facebook är ett socialt nätverk där du kommunicerar med vänner, företag, föreningar och organisationer.

Instagram
Instagram är ett socialt nätverk där kommunikation sker via bilder som kan gillas och kommenteras.

Youtube
Youtube är en webbplats för videoklipp, där privatpersoner, företag, föreningar och organisationer kan dela med sig av sina egna videoklipp.

LinkedIn

Det här gäller i våra kanaler

Om du kommunicerar i någon av Bräcke kommuns kanaler i sociala media finns några saker att tänka på och förhålla sig till.

  • Dina synpunkter kan komma att behandlas genom handläggning i det ärende som berörs inom kommunen. Synpunkter kan också komma att diarieföras om det du skriver är av betydelse för kommunens verksamhet.
  • Om du skickar in personuppgifter godkänner du att Bräcke kommun lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat. Du har i så fall rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga.
  • Det är förbjudet med personangrepp, förtal, hets mot folkgrupp och sexistiska yttranden samt andra trakasserier, olovliga våldsskildringar, pornografi, uppmaningar till brott eller att lägga upp upphovsrättsligt skyddat material.
  • Du får inte skriva något som kränker personers integritet.
  • Du får inte skriva något som skyddas av sekretess. Lägg inte ut inte känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga uppgifter.

Om du inte följer de här rekommendationerna tar kommunen bort dina inlägg. Om du upptäcker kommentarer som inte följer reglerna kan du höra av dig till kommunikation@bracke.se

Diarieföring och offentlighet

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Sidan publicerad 2023-12-20 av Stina Hylén