Dela sidan på sociala medier

Riskbruk och missbruk

Är du orolig för anhörigs konsumtion av alkohol och användandet av droger? Eller är det kanske du själv som känner att du inte längre har kontroll? Har du förlorat mycket pengar på spel och vet inte längre hur du ska hantera situationen? Stöd finns då att få.

På sidan Insatser finns en översikt över de stöd kommunen erbjuder för missbruk och beroende.

När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller någon närstående kan socialtjänsten ge råd, stöd och motiverande samtal. Du som enskild har också möjlighet att vissa fall få vård vid behandlingshem eller genom kommunens egna öppenvård.

Socialtjänsten arbetar efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendenvård. Det innebär att vi arbetar med de screeningsinstrument, utredning och åtgärder som av Socialstyrelsen är godkända och kvalitetssäkra. Vi beviljar insatser med stöd av socialtjänstlagen och i vissa fall kan åtgärder med tvång enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) vara nödvändigt.

Så ansöker du om stöd

Om du vill komma i kontakt med någon av våra socialsekreterare eller veta mer om våra möjligheter att hjälpa den som hamnat i en missbrukssituation, hör då av dig till socialtjänsten, se kontaktuppgifter nedan.

Om du är orolig för någon

Om du känner oro för anhörig eller vän som du befarar inte längre kan hantera sin situation har du som enskild möjlighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du har även rätt att vara anonym, se kontaktuppgifter nedan.

Det innebär att socialtjänsten tar emot din oro och söker upp den person oron avser. Personen kan du tacka nej eller ja till fortsatt stöd. I vissa fall kan den person som oron avser lämna samtycke att socialtjänsten får ta kontakt med anmälare för att berätta om vilka åtgärder som tas.

Sidan publicerad 2021-08-24 av Kajsa Tingsborg