Dela sidan på sociala medier

Äldre

Personer som bor i Bräcke kommun ska uppleva att kommunen erbjuder den hjälp och service som krävs för att kunna leva ett meningsfullt och självständigt liv. Du ska kunna känna trygghet i att omsorg finns när den behövs.

Händer

Du har rätt till det stöd och den hjälp du behöver

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen, SoL, ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Ansökan om stöd och hjälp

Du kan ansöka om stöd och hjälp skriftligt eller muntligt hos kommunens biståndshandläggare som skyndsamt utreder, bedömer och beslutar om eventuell insats. I ansökan beskriver du dina behov. Blanketten finner du nedan.

Du får ett skriftligt beslut som verkställs omgående eller snarast möjligt utifrån en individuell bedömning. Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen, inom tre veckor, överklaga detta till Förvaltningsrätten. Biståndshandläggaren kan hjälpa till med överklagandet. Ytterligare information om hur du överklagar får du i det skriftliga beslutet.

Du som beviljats stöd och hjälp får en särskild kontaktpersonal utsedd. Du, enhetschefen och eventuell anhörig/närstående/god man upprättar därefter tillsammans en genomförandeplan som visar hur de beviljade insatserna ska genomföras.

För mer information, kontakta våra biståndshandläggare. Kontaktuppgifter finner du i spalten nedan.

Sidan publicerad 2024-05-22 av Ann-Katrin Hansson