Dela sidan på sociala medier

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård där insatser ges i hemmet till personer som inte kan uppsöka hälsocentral och som pågår i minst tre månader.

Sjuksköterska ansvarar för  omvårdnaden. Om behov uppstår när det gäller t ex din medicinering så tar sjuksköterskan kontakt med läkaren på Hälsocentralen som har det medicinska ansvaret.

Beroende på situation får du hjälp av kommunens eller hälsocentralens sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Omvårdnadspersonal deltar i omvårdnadsarbetet och utför insatser på uppdrag av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Sidan publicerad 2019-03-19 av Ann-Katrin Hansson