Dela sidan på sociala medier

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan söka från din kommun om du har problem att försörja dig själv och din familj. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs en individuell prövning.

Du har i första hand ett eget ansvar för din försörjning vilket innebär att du själv måste försöka bidra till din försörjning och andra behov innan du har rätt till bistånd.

Du är välkommen att kontakta socialtjänsten om du vill veta mer.

Ansökan

Om det är första gången du är i behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd eller om det gått mer än tre månader sen din senaste kontakt, vänligen ta kontakt med socialsekreterare för ekonomisk rådgivning.

En ansökan kan antingen skickas in i pappersform eller så kan du använda medborgartjänst.

Medborgartjänst

Bräcke kommun har nu öppnat en digital medborgartjänst för ansökan av ekonomiskt bistånd. Det kan vara snabbare och enklare att ansöka via medborgartjänsten än via pappersblankett. Du kan ansöka utanför kontorstid när det passar dig, via mobiltelefon, dator eller läsplatta. Via Mina sidor kan du följa ditt pågående ärende och du kan också välja att spara din pågående ansökan och återuppta när som helst. Möjligheten till ansökan öppnas cirka två veckor innan aktuell ansökningsmånad.

Om det gäller en förstagångsansökan kommer du att kallas till besök för grundutredning, planering framåt och genomgång av inlämnat underlag.

Det som behövs för att du ska kunna använda e-tjänsten är:

 • åtkomst till en dator eller smartphone
 • BankID
 • att du är folkbokförd i Bräcke kommun

Underlag du behöver lämna vid första ansökan:

 • Kontoutdrag för tre månader bakåt.
 • Kontoöversikt från samtliga banker där det framgår vilka bankkonton du har.
 • Senaste deklarationen från Skatteverket.
 • Räkningar gällande boendekostnader, till exempel hyra, el, hemförsäkring.
 • Hyreskontrakt.
 • Övriga kostnader, till exempel läkarvård eller receptbelagda läkemedel. De ska specificeras och styrkas med kvitton, kostnadsförslag eller liknande.

Underlag du behöver lämna:

Om dessa kostnader finns ska de skickas in vid fortsatt ansökan:

 • Om du är arbetslös: din planering hos Arbetsförmedlingen, kopia på beslut om aktivitetsstöd eller annan ersättning.
 • Kostnadsförslag gällande exempelvis glasögon och tandvård.
 • Om du är sjukskriven: kopia på läkarintyg för sjukskrivning samt beslut från Försäkringskassan om sjukpenning.

Du kan ta bild på eller scanna in handlingarna och bifoga dem i ansökan.

Varje månad behöver man redovisa att man har gjort vad man kan för att komma närmare egen försörjning. Du som är arbetslös behöver månadsvis redovisa aktivitetsrapport hos arbetsförmedlingen, vid ansökan om försörjningsstöd ska du skicka med en kopia på den inskickade aktivitetsrapporten.

Spara kvitton och underlag

Socialtjänsten utför stickprovskontroller med ett slumpmässigt urval. Om din ansökan väljs ut för stickprovskontroll behöver du lämna alla underlag: kvitton, fakturor, lönespecifikationer och andra dokument som styrker aktuell ansökan samt föregående månad. Du kommer att bokas till ett möte med din handläggare för ekonomisk avstämning och fortsatt planering.

Alla dina uppgifter måste stämma överens med din ansökan och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat för både ansökan du gör nu och för den föregående.

Det är olagligt att lämna felaktiga uppgifter. Det kan leda till att du måste betala tillbaka biståndet. Det kan också leda till polisanmälan. Därför är det viktigt att de uppgifter du lämnat stämmer och att du kan visa dina underlag vid en kontroll.

Mer information

Du kan få ytterligare information om hur ansökan och handläggningen går till av din handläggare.

Du kan fortfarande ansöka om ekonomiskt bistånd genom att lämna in en pappersblankett.

Du hittar tjänsten under ”E-tjänster och blanketter” på kommunens webbplats eller nedan i den gröna rutan.

Om du har problem med e-tjänsten, vänd dig till socialtjänsten på 0693-161 00 eller genom att skicka e-post till socialtjansten@bracke.se


Sidan publicerad 2023-10-06 av Moa de Beau