Dela sidan på sociala medier

Våld i nära relationer

 • Känner du Dig rädd?
 • Har du blivit hotad?
 • Har du blivit slagen?
 • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
 • Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?

Du är inte ensam!  Du kan få hjälp!
Det är helt naturligt om du känner dig osäker och förvirrad! Det är inte ditt fel om du blivit hotad eller slagen!

Vid omedelbar fara, RING 112

Polisen 114 14 dygnet runt

 • anmälan
 • hjälp och skydd
 • information 

Stöd till dig som upplevt våld

Stöd finns att få från socialtjänsten och kommunens egna öppenvård för dig som blivit utsatt eller är utsatt för våld i nära relation. Ta gärna kontakt med oss för att få mer information och vägledning.

Det går även bra att själva ringa kommunens egna öppenvård för att få sex stycken stödsmatal utan att behöva ta kontakt med socialtjänsten. De nås på telefon 0693-163 50 samt e-post oppenvardsteamet@bracke.se

Om du som blivit utsatt för våld är i behov av skyddat boende vänligen ta kontakt med socialtjänstens Individ- och familjeomsorg på telefon 0693-161 00

Barn som upplevt våld

Socialtjänsten erbjuder den som utsatts för våld, och dig som förälder, stöd till för att hjälpa barn som varit utsatt för våld eller bevittnat våld. Socialtjänsten erbjuder även stöd till personer som utövar våld.

Här finns mer information att läsa om stöd för barn som upplevt våld.

Centrum mot våld

Centrum mot Våld i Jämtlands län är en samverkan mellan alla kommuner i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling. På hemsidan www.centrummotvald.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information och kontaktformulär. Du kan också ringa 0200-120 145 vardagar 08.00-16.00. Du kan vara anonym i den inledande kontakten med oss.

Kvinnojouren i Jämtland

Stöd till dig som behöver förändring av våldsbeteende

För dig som utövar våld mot partner eller annan närstående finns hjälp att få genom Centrum mot våld i Östersund. Mer information hittar du Centrum mot vålds hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prostitution och människohandel

Personer som säljer sex kan befinnas sig i en mycket utsatt situation. De kan också vara utsatta för människohandel. Kommunens socialtjänst har ett ansvar att ge hjälp och stöd till utsatta personer.

Personer som är utsatta för människohandel kan utsättas och utnyttjas för exempelvis sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar. Ofta har personen inte kontroll över sina egna pengar eller ID-handlingar och har inte möjlighet att fritt röra sig i samhället. Hot, våld och utpressning är vanligt förekommande och det är därför svårt att berätta för någon att man är utsatt.

Om du behöver prata med någon om din egna eller någon du misstänker utsätts för människohandel kan du kontakta socialtjänstens vuxenenhet via kommunens växel på telefonnummer 0693-16100

Prostitution (sex mot ersättning) kan exempelvis vara att fysiskt ha sex med en annan person mot betalning. Betalningen kan vara pengar men det kan också vara för kläder, droger, någonstans att sova eller en smartphone. Sex mot ersättning kan också vara att visa sig i en webbkamera eller att utföra sexuella handlingar som onani. Det är inte förbjudet att sälja sex i Sverige. Men det är förbjudet att köpa sex.

Om du är i en situation där du har sex mot ersättning och vill förändra din situation eller bara ha någon att prata med kan du kontakta socialtjänsten. Du har rätt till stöd som passar dig och din situation. Kontakta oss via kommunens växel på telefonnummer 0693-16100.

Du kan också ta kontakt med Centrum mot våld på telefonnummer 0200-120 145 vardagar 08.00-16.00.

Är situationen akut, ring 112.

Köpare av sexuella tjänster

Centrum mot våld har en KAST-mottagning. KAST står för Köpare av sexuella tjänster och är individuell samtalsbehandling och rådgivning för dig som

 • köper sexuella tjänster eller funderar på att göra det
 • upplever att du har ett sexmissbruk
 • porrsurfar

och vill ha hjälp att sluta.

Alla är välkomna – oavsett kön eller sexuell identitet.

Du som är anhörig kan också kontakta oss för råd och stöd.

Det är kostnadsfritt och de som jobbar på Centrum mot våld har sekretess. Vill du veta mer så kontakta oss på centrummotvald@ostersund.se eller på telefon 0200-120 145 (gratis telefonnummer).


Sidan publicerad 2023-08-31 av Moa de Beau