Dela sidan på sociala medier

Våld i nära relationer

  • Känner du Dig rädd?
  • Har du blivit hotad?
  • Har du blivit slagen?
  • Känner du dig kontrollerad eller isolerad?
  • Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?

Du är inte ensam!  Du kan få hjälp!
Det är helt naturligt om du känner dig osäker och förvirrad! Det är inte ditt fel om du blivit hotad eller slagen!

Vid omedelbar fara, RING 112

Polisen 114 14 dygnet runt

  • anmälan
  • hjälp och skydd
  • information 

Stöd till dig som upplevt våld

Stöd finns att få från socialtjänsten och kommunens egna öppenvård för dig som blivit utsatt eller är utsatt för våld i nära relation. Ta gärna kontakt med oss för att få mer information och vägledning.

Det går även bra att själva ringa kommunens egna öppenvård för att få sex stycken stödsmatal utan att behöva ta kontakt med socialtjänsten. De nås på telefon 0693-163 50 samt e-post oppenvardsteamet@bracke.se

Om du som blivit utsatt för våld är i behov av skyddat boende vänligen ta kontakt med socialtjänstens Individ- och familjeomsorg på telefon 0693-161 00

Barn som upplevt våld

Socialtjänsten erbjuder den som utsatts för våld, och dig som förälder, stöd till för att hjälpa barn som varit utsatt för våld eller bevittnat våld. Socialtjänsten erbjuder även stöd till personer som utövar våld.

Här finns mer information att läsa om stöd för barn som upplevt våld.

Centrum mot våld

Centrum mot Våld i Jämtlands län är en samverkan mellan alla kommuner i Jämtlands län. Här kan du som bor i länet få råd och stöd, om du är eller varit utsatt för våld. Barn och unga som upplever eller har upplevt våld får särskilt stöd och personer som utövar eller har utövat våld kan få behandling. På hemsidan www.centrummotvald.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information och kontaktformulär. Du kan också ringa 0200-120 145 vardagar 08.00-16.00. Du kan vara anonym i den inledande kontakten med oss.

Kvinnojouren i Jämtland

Stöd till dig som behöver förändring av våldsbeteende

För dig som utövar våld mot partner eller annan närstående finns hjälp att få genom Centrum mot våld i Östersund. Mer information hittar du Centrum mot vålds hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2022-04-11 av Kajsa Tingsborg