Dela sidan på sociala medier

God man, förvaltare och förmyndare

Personer som har svårt att själva tillvarata sina rättigheter och intressen kan behöva hjälp av andra, exempelvis genom godmanskap eller förvaltarskap.  

Ansökan om god man eller annan ställföreträdare kan göras för personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom. Den person som får en ställföreträdare till sin hjälp kallas för huvudman. Godmanskap är frivilligt, och en god man måste alltid ha sin huvudmans godkännande när det gäller olika åtgärder.

God man

Om en person behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och sin egen omvårdnad kan tingsrätten utse en god man. Godmanskap är frivilligt och bygger på samarbete mellan parterna. Godmanskap får inte användas om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt, till exempel genom anhörigbehörighet eller fullmakt .

Förvaltare

Om någon är ur stånd att sköta sig eller sina tillgångar, kan tingsrätten besluta om ett förvaltarskap. I förvaltarskap är förvaltaren ensam företrädare för personen som förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap får inte användas om det räcker med att god man utses eller om hjälp finns att få på något annat, mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kallades tidigare för omyndigförklaring, ett begrepp som avskaffades 1989.

Förmyndare

Alla omyndiga måste ha en förmyndare. Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna är vårdnadshavare är de också förmyndare.

Intresserad av uppdrag hos oss?

Vi söker frivilliga personer som vill bli god man och förvaltare!

Lämna en intresseanmälan till ofn@bracke.se så berättar vi mer.

Du kan läsa mer om uppdraget som ställföreträdare i informationsdokumenten nedan (länkar finns i den guldfärgade rutan).

Överförmyndarnämnden i Bräcke, Berg och Härjedalen

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. 

Från och med den 1 januari 2023 ansluter Härjedalens kommun till den gemensamma överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

För dig som ställföreträdare eller huvudman i någon av våra tre kommuner innebär förändringen rent praktiskt ingen skillnad, utan förändringen är endast på en politisk nivå. Överförmyndarexpeditionen i Bräcke handlägger för alla tre kommuner som vanligt.

På vår sida Överförmyndarnämnden kan du läsa mer.

Överförmyndarkontoret

Överförmyndarkontoret är nämndens uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärenden som hör till den gemensamma nämnden. Bräcke är värdkommun för nämnden, och överförmyndarkontoret finns i Bräckes förvaltningshus. Välkommen att kontakta överförmyndarkontoret om du har frågor angående god man, förvaltare eller förmyndare.

Vill du komma på besök bokar du tid via e-post eller telefon, vi har telefontid vardagar kl 10-12. Se kontakuppgifter längst ner på sidan.

Sidan publicerad 2022-12-23 av Linnea Ingelsson