Dela sidan på sociala medier

Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som exempelvis begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravning

Alla som vill kan välja en borgerlig begravning utan religiös anknytning. Det finns inga bestäm­melser om utformningen eller om vem som ska förrätta akten. Det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål. De flesta begravningsbyråer kan hjälpa till med praktiska arrangemang och uppgifter om borgerliga begravningsförrättare.

Om hjälp behövs med begravning kan Länsstyrelsen utse ett begrvningsombud som har till uppgift att företräda personer med begravningssfrågor och som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Det är en sammanställning över dennes tillgångar och skulder. Är den avlidnes skulder större än tillgångarna, har dödsbo­delägarna inget personligt ansvar för skulderna. Det som framkommer vid bouppteck­ningen är avgörande för arv och skatt.  

En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. Boupp­teckningen ska skickas till skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.

Sidan publicerad 2022-07-08 av Kajsa Tingsborg