Dela sidan på sociala medier

Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som exempelvis begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravning

Alla som vill kan välja en borgerlig begravning utan religiös anknytning. Det finns inga bestäm­melser om utformningen eller om vem som ska förrätta akten. Det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål. De flesta begravningsbyråer kan hjälpa till med praktiska arrangemang och uppgifter om borgerliga begravningsförrättare.

Om hjälp behövs med begravning kan Länsstyrelsen utse ett begrvningsombud som har till uppgift att företräda personer med begravningssfrågor och som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Det är en sammanställning över dennes tillgångar och skulder. Är den avlidnes skulder större än tillgångarna, har dödsbo­delägarna inget personligt ansvar för skulderna. Det som framkommer vid bouppteck­ningen är avgörande för arv och skatt.  

En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist. Boupp­teckningen ska skickas till skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.

Dödsboanmälan

Om dödsboet saknar tillgångar, eller då tillgångarna inte täcker kostnad för begravning samt utigifter vid dödsfallet kan kommunen i vissa fall hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan.

Kommunen kan endast göra dödsboanmälan om samtliga dödsbodelägare vill det, om det (i vissa fall) inte finns något testamente samt att den som gått bort inte äger saker som är ekonomiskt värdefulla.

Viktigt att tänka på

  • Det ska inte finnas pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
  • Den avlidne ska vara folkbokförd och har haft sitt boende i Bräcke kommun
  • Den avlidne ska inte ha någon fast egendom (hus, villa, tomt, andel i hus/fritidsboende)
  • Anhöriga ska inte ha rört tillgångarna i dödsboet innan kontakt tagit med dödsbohandläggare
  • Autogiro, överföringar,abonnemang, hyreskontrakt och liknande ska sägas upp omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägare
  • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan
  • För att slippa påminnelser på förfallna fakturor och liknande är det klokt att direkt meddela eventuella borgenärer att dödsboet saknar tillgångar och att en dödsboanmälan därför kommer att göras

Utredning

Om dödsbodelägarna ser att tillgångarna inte är tillräckliga eller saknas ska kontakt tas med dödsbohandläggare vid Bräcke kommun, se kontaktuppgifter nedan. Socialtjänsten kommer efter det skicka ut information samt underlagsblankett som ska fyllas av dödsbodelägarna. Om annan person än delägarna ska företräda dödsboet krävs fullmakt.

Dödsbohandläggaren värderar sedan dödsboet och går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen samt de tillgångar som eventuellt tillkommit efteråt, exempelvis försäkringspengar eller försäljning av tillgångar. En dödsboanmälan bör göras senast inom två månader efter dödsfallet.

Vad händer när allt är godkänt och klart?

Dödsboanmälan skickas in av socialnämnden till Skatteverket. Därefter ska dödsbodelägarna skicka en kopia till de fodringsägare som finns och begära att de skulder som finns i dödsboet skrivs av.

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen. Enligt Bräcke kommuns riktlinjer avser det kostnad upp till ett halvt prisbasbelopp.

 

Läs mer i broschyren under "Relaterad information".

Sidan publicerad 2024-06-17 av Mariell Sidén