Dela sidan på sociala medier

Överklagan

Du som är missnöjd med ett beslut kan skriftligen överklaga det. I skrivelsen anger du vilket beslut som du överklagar genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilket ändring av beslutet du önskar samt en motivering till detta.

Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och bör vara ställd till Förvaltningsrätten. Den ska dock lämnas in eller sändas till kommunen för att uppenbara felaktigheter i beslutet ska kunna rättas.

Om kommunen inte ändrar beslutet som du vill kommer handlingarna att översändas till Förvaltningsrätten för prövning.

För att ditt överklagande ska kunna tas upp måste kommunen ha mottagit din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

För mer information, kontakta din handläggare.

På Sveriges domstolars hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du överklagar myndighetsbeslut.

Sidan publicerad 2020-07-30 av Stina Hylén