Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om enskilt avlopp

Vem är ansvarig för att avloppsanläggningen uppfyller lagens krav?

Du som husägare med enskilt avlopp är ansvarig för att din avlopps-anläggning uppfyller lagens krav.


Vad krävs för att bygga en avloppsanläggning?

Du måste ha tillstånd från bygg-och miljönämnden. Enskilda avloppsanläggningar räknas som miljöfarlig verksamhet och kan utgöra en risk för människors hälsa och miljö. Om du bygger en anläggning utan tillstånd kan du få betala en miljösanktionsavgift. Ta därför kontakt med oss om ni känner er osäkra.

Är min anläggning godkänd om den består av slamavskiljare som leder vidare till stenkista?

Nej. Idag ställs det krav på reningsfunktionen, stenkista ger inte en fullgod rening. Det är sedan 1960-talet olagligt att ha vatten-toalett ansluten till bara en slam-avskiljare utan efterföljande rening. Slamavskiljning är endast en förbehandling som krävs för att efterföljande rening ska fungera.

Min anläggning fungerar bra och har gjort det i >30 år, behöver jag byta ut min anläggning?

Att avloppsvatten rinner undan är ingen garanti att anläggningens reningsfunktion fungerar enligt gällande lagstiftning. Risken att anläggningen orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön varierar från fall till fall och det går därför inte att säga något generellt om äldre anläggningar. Vid varje tillsynsbesök gör vi en individuell bedömning av informationen som finns att tillgå.

Sidan publicerad 2024-02-14 av Ann-Katrine Eklund