Dela sidan på sociala medier

Enskilt dricksvatten

Många hushåll i Bräcke kommun är inte anslutna till det kommunala vattennätet. Istället har dessa hushåll eget vatten, vanligast från en källa eller från en grävd eller borrad brunn.

Eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, är det viktigt att se över sin brunn med jämna mellanrum. Inte minst då vattenkvalitén i enskilda brunnar ofta skiftar olika tider på året. Det är du som brunnsägare som har ansvaret för driften, skötseln och för att kontrollera dricksvattenkvalitén i din brunn.

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk är själv ansvarig för dricksvattnets kvalitet. Du bör därför ta regelbundna vattenprover och se över din dricksvattenanläggning för att kunna åtgärda eventuella fel.

Att borra efter eget dricksvatten är varken anmälnings- eller tillståndspliktigt så länge du inte bor inom ett vattenskyddsområde då man inte får borra efter eget vatten utan ett tillstånd från Bygg & miljönämnden i Bräcke.

Kontrollera ditt dricksvatten

Om du vill kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten bör du vända dig till ett ackrediterat laboratorium som kan analysera ditt dricksvatten.

Den mikrobiologiska analysen ger svar på om bakteriehalten i vattnet är normal.
Den kemiska analysen ger information om vattnets kemiska beskaffenhet till exempel halten klorid, fluorid, järn, mangan, nitrat, nitrit och så vidare.

Har man en grävd eller en borrad brunn bör man ta båda dessa prover med jämna mellanrum. Har man en borrad brunn bör man även kontrollera radonhalten.

Dålig dricksvattenkvalitet

Om resultatet av provet visar på brister är du välkommen att kontakta bygg- och miljöavdelningen för att få tips på hur du kan åtgärda problemen.

Läs mer om dricksvatten och vattenkvalitet i länken nedan.

Sidan publicerad 2024-04-24 av Ann-Katrine Eklund