Dela sidan på sociala medier

Ansökan om öppenvårdsinsatser vuxen

Hos Öppenvården vuxen kan du ansöka om:

  • Motiverande samtal. Det är en insats som kommunen erbjuder dig som är i behov av enklare råd och stödjande samtal. Insatsen består av tio träffar. Ansökan går direkt till behandlare och ingen dokumentation förs i journalsystem. Samtalen erbjuds vid en serie och om ytterligare stöd finns sker ansökan till vuxenhandläggare på socialtjänsten som utreder vidare behov och beviljar bistånd om det finns behov för det.
  • Sorgebearbeting. En kurs på åtta tillfällen som ger dig kunskaper i hur du kan bearbeta och förlösa din sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster så att du med tiden kan delta helt och fullt i livet. Kursen kan ske i grupp.
  • CRAFT. Står för Community Reinforcement Approach and Family Training
    och erbjuds till anhöriga som har en närstående med beroendeproblem. Metoden ska ge möjlighet till en förbättring av den anhöriges välmående både känslomässigt, fysiskt och relationsmässig. Insatsen kan ges enskilt eller i grupp.

Öppenvårdspersonal har anmälningsplikt om det finns misstanke om att vuxen eller barn far illa.

Formulär för ansökan om insatser

Personuppgifter
Personuppgifter
Vilken typ av insats avser ansökan * (obligatorisk)
Vilken typ av insats avser ansökan
Sidan publicerad 2023-08-24 av Stina Hylén