Feriepraktik ger ungdomar en smak på arbetslivet

Bräcke kommun erbjuder årligen ca 100 feriepraktikplatser till ungdomar som är folkbokförda i kommunen. Ansvaret för koordineringen av feriepraktik ligger vid arbetsmarknadsenheten där Sara Adilskär samt Maria Karlsson arbetar som samordnare.

Feriepraktik är ett erbjudande att få insyn i kommunala verksamheter och ideella föreningar under sommaren, ungdomarna ersätter inte ordinarie personal. Det finns tre perioder att välja mellan och varje period är tre veckor. Ungdomarna som söker väljer den inriktning dom är intresserade av samt vilken tidsperiod som passar en bäst. Det finns praktikplatser inom vård, barnomsorg, kök, hotell, lokalvård, administration, kultur/idrott, vaktmästeri samt service.

– Feriepraktiken ger ungdomar möjlighet till arbetslivserfarenhet samt att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Uppföljningar visar att det även stimulerar till vidare studier och är vägledande inför gymnasievalet. Målet är att feriepraktiken ska inspirera ungdomarna till yrken som finns inom Bräcke kommun, för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov.

Det är viktigt att visa att Bräcke kommun har varierande praktikplatser både yrkesmässigt och geografiskt för att locka fler ungdomar att söka feriepraktik. Det kan även visa att det finns en framtid och arbete i Bräcke kommun, säger feriesamordnaren Maria Karlsson.

Bräcke kommuns arbetsmarknadsenhet ansvarar för det övergripande arbetet mot arbetsgivare samt att matcha ungdomarna till praktikplatserna. Det är också arbetsmarknadsenheten som ersätter ungdomarna för praktiktiden.

– Vår erfarenhet av tidigare år med feriepraktik är att arbetsplatserna erbjuder en organiserad praktik med bra handledning och varierat innehåll av praktikuppgifter. Ungdomarna får insyn i arbetsplatsens sysslor och ingår i de moment de kan utföra enligt arbetsmiljölagen, berättar feriesamordnaren Sara Adilskär.

Du kan läsa mer om feriepraktik på Bräcke kommuns hemsida för feriepraktik. Ansökan för feriepraktik 2024 har öppet mellan 22 mars och 31 maj.

Citat från ungdomar

”Bra, lite tråkigt men roligt att testa nya saker och jobb inför framtiden.”

”Det dåliga var att städa men det roliga var att prata med äldre.”

”Det var kul. Jag tycker att man lärde sig bra grejer inför framtiden. Rekommenderar starkt!”

”Man kände sig jättevälkommen och alla var glada och positiva, och man lärde sig nya saker.”

”Det var bra att jobba och träffa nya människor och se hur man laga mat och dåligt var jo att det var lite för lång bort.”

Fakta om feriepraktik 2023

  • 2023 erbjöds 105 olika praktikplatser över hela kommunen.
  • 61 ungdomar kvalificerade sig för feriepraktik.
  • Totalt genomförde 59 sin praktik varav 25 pojkar och 34 flickor.
  • 77 % av ungdomarna uppgav att de har lärt sig något som är till hjälp inför val av framtida studier.
  • 87 % av ungdomarna uppgav att de skulle vilja söka feriepraktik ett år till.
bild med texten feriepraktik ger ungdomar en smak på arbetslivet
Sidan publicerad 2024-02-28 av Linnea Ingelsson